پرداخت بیش از ۱۵ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۲۰۳۷ محقق نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در روز ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۴ مبلغ ۱۵,۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال به ۲۰۳۷ محقق پرداخت نموده است.

این حمایت‌ها مربوط به مواردی است که تا شانزدهم فروردین ماه ۱۳۹۴ در ستاد نانو داوری و تأیید شده است و مشکلی برای پرداخت (مانند اشکال در شماره حساب، شرکت نکردن در کنگره‌های مورد تأیید ستاد و ارائه مقاله) نداشته‌اند.

موارد پرداخت شده به تفکیک در جدول زیر مشخص شده است.

نوع حمایت
تعداد مبلغ(ریال)
کارشناسی ارشد ۷۲۹ ۲,۸۲۰,۵۰۰,۰۰۰
دکتری تخصصی ۲۶۳ ۲,۵۶۶,۵۰۰,۰۰۰
مقالات ISI ۷۸۳ ۸,۳۶۹,۲۰۰,۰۰۰
مقالات علمی پژوهشی ۳۵ ۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰
مبتنی بر نیاز صنعت ۶۱ ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰
مقالات منتج از پایان نامه ۱۳۸ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر ۲۸ ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع ۲۰۳۷ ۱۵,۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰

شایان ذکر است که افراد در صورت ویرایش شماره‌حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق پست الکترونیکی hrdc@nano.ir  اطلاع دهند.

با هدف ایجاد تعامل بین محققین فناوری‌ نانو، تمامی فارغ‌التحصیلان برای دریافت بخش دوم حمایت تشویقی، ملزم به شرکت در یکی از همایش‌های مورد تأیید ستاد می‌باشند. این همایش‌ها توسط انجمن‌های علمی و با حمایت ستاد برگزار می‌شوند که دانشجویان علاوه بر ارائه مقاله در همایش، ضروری است در کارگاه‌های برگزار شده توسط ستاد نیز شرکت کنند.
فهرست همایش‌های مورد تأیید ستاد