تأثیر فناوری‌ نانو بر اشتغال و کارآفرینی

آنچه که این فناوری را قدرتمند می‌سازد، توانایی آن برای تغییر بنیادی در نحوه‌ی استفاده از مواد است که این امر، رویداد بزرگی برای کارآفرینان محسوب می‌شود؛ چرا که مواد بهتر به معنی فرصت‌های کسب و کاری و مشاغل جدید است.

اشتغال‌زایی، اولویت اصلی بسیاری از نظام‌های اقتصادی محسوب می‌شود. برای تحقق این امر، سیاست‌های عمومی برای بهبود رشد اقتصادی طراحی می‌شوند. متاسفانه همیشه رشد به مفهوم اشتغال‌زایی نیست.
اغلب، پیشرفت‌های فناوری را به منزله کوچک شدن بازار کار قلمداد می‌کنند. به نظر می‌رسد زمانی که فرایندهای اتوماتیک و کارآمد افزایش پیدا می‌کنند، فرصت‌های اشتغال‌زایی کاهش می‌یابد. اما دلایل ناشی از روندهای کنونی بسیار زیاد و پیچیده هستند. در واقع، در حالی که فناوری، تعداد مشاغل تکراری و فیزیکی سخت را کاهش می‌دهد، مشاغلی ایجاد می‌کند که قبلاً وجود نداشتند. این امر در مورد فناوری‌ نانو نیز درست است؛ یک فناوری‌ نوظهور که در حال حاضر دنیای ما را دگرگون می‌سازد.
فناوری‌ نانو تنها اشیاء را کوچک‌تر نمی‌سازد، بلکه چیزهای جدیدی ایجاد می‌کند و در جایی که چیزهای جدید وجود دارد، فرصت‌های کارآفرینی نیز وجود دارد. عناصر نانومواد و ادوات نانو بسیار کوچک هستند، اما کوچک‌سازی هدف نهایی این فناوری نیست. آنچه که این فناوری را قدرتمند می‌سازد، توانایی آن برای تغییر بنیادی در نحوه‌ی استفاده از مواد است که این امر، رویداد بزرگی برای کارآفرینان محسوب می‌شود؛ زیرا که مواد بهتر به معنی فرصت‌های کسب و کاری جدید و مشاغل جدید است.
آنچه که می‌تواند برای کارآفرینان فناوری‌ نانو مفید باشد عبارتند از:
•  فناوری‌ نانو می‌تواند به شکوفایی پتانسیل مواد کمک کرده و فرصت‌های کسب و کاری بزرگی ایجاد کند.
•  در ابتدا پتنت فناوری‌های خود را ثبت کرده و سپس با تهیه طرح کسب و کار، تیم موردنظر برای اجرایی کردن آن را تشکیل دهید.
•  تأمین مالی کسب و کارهای فناوری‌ نانو نیازمند صرف زمان طولانی و منابع مالی چشمگیر است؛ بنابراین کارآفرینان به چندین دور تأمین مالی نیاز دارند تا بتوانند در بلندمدت موفق شوند.
•  از فعالیت‌های دیگران آگاه باشید. اطلاعات بسیار باکیفیتی در خصوص فناوری‌ نانو وجود دارد.
•  با بهترین‌ها همکاری کنید. همکاری در تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی با آزمایشگاه‌های برتر و شرکای راهبردی یکی از راه‌های کارآمد برای تسریع رشد شرکت و کاهش سرمایه‌گذاری موردنیاز است.
فناوری‌ نانو همانند سایر فناوری‌ها به ما کمک می‌کند تا بهره‌وری خود را افزایش دهیم. به عبارت ساده، فناوری‌ نانو به ما کمک می‌‌کند تا کاراتر باشیم و فرصت‌های کسب و کاری بیشتری به دست آوریم.