آغاز به کار آکادمی نانوپزشکی مؤسسات خدمت‌رسانی کوچک

هم‌اکنون دانشگاه نورث‌ایسترن، یکی از پیشگامان این حوزه، ابزارهایی برای آموزش نیروی‌کار مختلف جهت توانمندسازی آن‌ها ساخته است.

سیستم‌های دارورسانی بسیار کوچک از طریق چشم‌غیرمسلح قابل رویت نیستند. محصولات جدیدی با استفاده از فناوری‌ نانو در حوزه پزشکی ارائه شده‌ است. هم‌اکنون دانشگاه نورث‌ایسترن، یکی از پیشگامان این حوزه، ابزارهایی برای آموزش نیروی‌ کار مختلف جهت توانمندسازی آن‌ها ساخته است. آکادمی نانوپزشکی مؤسسات خدمت‌رسانی کوچک از جمله آن‌هاست.
نانوپزشکی از فناوری‌ نانو در زمینه‌های پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌ها استفاده می‌کند. مؤسسات مختلفی نظیر توماس وبستر، دپارتمان مهندسی آرت‌زفیروپلو و … در دانشگاه نورث‌ایسترن در این حوزه فعالیت می‌کنند.
اخیراً دو مؤسسه از مؤسسات مذکور، حدود ۴۹۶ هزار دلار از بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF) حمایت مالی دریافت کرده‌اند تا یک شبکه‌ی دانشگاهی و قابل درجه‌بندی راه‌اندازی کنند تا با استفاده از ویدئوکنفرانس اینترنتی، دوره‌های آموزشی زنده و توافق‌نامه‌های تحقیقاتی از کلاس‌های درسی دانشگاه به دانشجویان ۴ مؤسسه همکار ارائه نمایند. دانشگاه پورتوریکو مایاگوز، دانشگاه توسگی، دانشگاه ایالتی مورگان، و دانشگاه بین‌المللی فلوریدا ۴ دانشگاه همکار این توافق‌نامه هستند. مربیان نانوپزشکی در دانشگاه‌های میزبان، در هر کلاس بر حدود ۱۰ دانشجو نظارت خواهند داشت.
دانشگاه نورث‌ایسترن فعالیت‌های «برنامه نانوپزشکی و فناوری ۱۰ ساله»،که توسط بنیاد ملی علوم این کشور تأمین مالی می‌شود را توسعه خواهد داد. در حال حاضر در قالب این برنامه، حدود ۵۰ دانشجوی دکتری در حوزه نوظهور نانوپزشکی فارغ‌التحصیل شده‌اند.