اولین کنفرانس اندازه‌‌شناسی ایران برگزار می‌شود

مرکز ملی اندازه‌شناسی، همزمان با هشتمین بزرگداشت روز جهانی اندازه‌شناسی، اولین کنفرانس اندازه‌شناسی ایران را در تاریخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵ برگزار می‌نماید.

مرکز ملی اندازه‌شناسی، همزمان با هشتمین بزرگداشت روز جهانی اندازه‌شناسی، اولین کنفرانس اندازه‌شناسی ایران را برگزار می‌نماید.

محورهای این کنفرانس عبارتند از:

– اندازه‌شناسی فیزیکی؛
– اندازه‌شناسی مکانیکی؛
– اندازه‌شناسی اپتیکی؛
– اندازه‌شناسی الکتریکی؛
– اندازه‌شناسی شیمیایی؛
– اندازه‌شناسی در پزشکی؛
– اندازه‌شناسی در میتیرینگ؛ و
– اندازه‌شناسی قانونی.

دبیرخانه این کنفرانس از اساتید، متخصصان، کارشناسان و فعالان حوزه اندازه‌شناسی، دعوت به عمل آورده است تا در راستای توسعه فرهنگ اندازه‌شناسی، بهره‌مندی از دانش اندازه‌شناسی، ترویج سیستم SI و بهبود اندازه‌شناسی، با ارسال مقالات علمی، پژوهشی و ترویجی، در این رویداد ملی مشارکت نمایند.

 شایان ذکر است، این کنفرانس در تاریخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد و آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۰ اردیبهشت‌ماه اعلام شده است.