طراحی خط تولید آزمایشی نانوکاتد باتری یون‌لیتیم به اتمام رسید

طراحی خط تولید اولیه نانوکاتد مورد استفاده در باتری یون لیتیم به پایان رسید. قرار است از تجربه این خط تولید برای تولید انبوه این نانوکاتدها استفاده شود.

نانووان متریالز (Nano One Materials) طراحی خط تولید اولیه خود برای تولید مواد مورد استفاده در باتری یون لیتیم را به پایان رساند. این مواد با استفاده از فرآیندی که توسط شرکت نانووان پتنت شده تولید می‌شود. این خط تولید آزمایشی با هدف بررسی امکان تولید انبوه کاتد مورد استفاده در باتری یون لیتیم راه‌اندازی می‌شود. با استفاده از این خط تولید آزمایشی می‌توان امکان تولید در مقیاس صنعتی این کاتدها نیز به دست می‌آید.
با استفاده از این فناوری جدید، می‌توان باتری‌های یون لیتیمی را با نصف زمان مورد نیاز با فناوری‌های رایج تولید کرد. در پتنت شماره ۹۱۳۶۵۳۴ این شرکت با عنوان « Complexometric precursors formulation methodology for industrial production of high performance fine and ultrafine powders and nanopowders for specialized applications » اعلام شده که باتری‌های رایج بعد از ۲۰۰ مرتبه شارژ/دشارژ، ظرفیت باتری از ۱۲۰ به ۲۰ میلی‌آمپر ساعت در هر گرم می‌رسد این در حالی است که با استفاده از این کاتد جدید، بعد از ۳۰۰ بار شارژ/دشارژ ظرفیت به ۱۰۰ رسیده و بعد از ۴۰۰ بار شارژ/دشارژ به ۸۰ می‌رسد.
این شرکت از نانوذرات برای تولید کاتد استفاده می‌کند. این نانوذرات موجب پایداری و کارایی باتری می‌شود.
آزمون‌های انجام شده روی این کاتد نشان می‌دهد که هزینه تولید با این فناوری کاهش یافته و ولتاژ تولید شده نیز افزایش می‌یابد.
این خط تولید آزمایشی برای تأیید کاهش هزینه تولید و بهبود عملکرد فرآیند در تولید در حجم بالا راه‌اندازی شده‌است تا شرکاء این شرکت از عملکرد این سیستم مطمئن شوند. این خط تولید می‌تواند ۱۰ کیلوگرم کاتد را تولید کند که این رقم برای تولید باتری‌های الکترونیکی برای خودروها مناسب است.
طراحی این خط تولید براساس زمان‌بندی از پیش تعیین شده به پایان رسید و قرار است ساخت آن در اوایل سال ۲۰۱۷ به اتمام رسیده و آماده بهره‌برداری شود.
درصورت موفقیت این خط تولید اولیه، می‌توان از تجربیات آن برای راه‌اندازی کارخانه تولید کاتد برای باتری‌ها استفاده کرد و به نیاز روز افزون این بازار پاسخ داد.