بررسی محصولات داخلی و وارداتی سلامت‌محور در کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو

از این پس محصولات تولید داخل یا وارداتی که با استفاده از فناوری نانو تولید شده ولی در گروه فرآورده‌های سلامت‌محور در حیطه وظایف سازمان غذا و دارو دسته‌بندی نمی‌شوند طبق ضابطه جدید کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو از نظر نانومقیاس، کارآیی و ایمنی بررسی

دکتر سپیده اربابی، دبیر کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو از ضابطه جدید سازمان غذا و دارو خبر داد و گفت: «پیرو دستور دکتر دیناروند، ریاست سازمان غذا و دارو، برای تصمیم‌گیری کمیته فناوری نانو در خصوص آن دسته از محصولاتی که در حیطه وظایف فعلی هیچ یکی از ادارات کل سازمان قرار ندارند اما با بهره‌گیری از فناوری نانو برخی ویژگی‌های مرتبط با سلامت به آن افزوده شده است، “ضابطه ارزیابی فرآورده‌های سلامت محور تولید شده با استفاده از فناوری نانو خارج از حیطه ادارات سازمان” تدوین و پس از تأیید ریاست سازمان غذا و دارو به تمامی ادارات کل سازمان برای اجرا ابلاغ گردید.»

وی افزود: «هدف از تدوین این ضابطه، ارزیابی محصولات تولید داخل یا وارداتی است که با استفاده از فناوری نانو تولید شده ولی در گروه فرآورده‌های سلامت‌محور در حیطه وظایف سازمان غذا و دارو دسته بندی نمی‌شوند از جمله (کاشی و سرامیک  آنتی باکتریال، انواع منسوجات آنتی باکتریال، رنگ‌های آنتی باکتریال، کفپوش و فرش آنتی باکتریال و کیسه زباله بیمارستانی آنتی باکتریال) که بدین ترتیب طبق این ضابطه کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو اینگونه محصولات را از نظر نانو مقیاس، کارآیی و ایمنی بررسی و برای آنها تاییدیه بهداشتی صادر می‌کند.»

دکتر اربابی ادامه داد: «دراین راستا تأییدیه بهداشتی ۹ محصول شامل نخ پلی استر فیلامنتی، جوراب آنتی باکتریال (کاسپر)، فرش آنتی‌باکتریال، جوراب آنتی‌باکتریال، جوراب آنتی‌باکتریال (پاما)، کیسه زباله بیمارستانی نانوکامپوزیت آنتی‌باکتریال با رایحه گیاهی، منسوج آنتی باکتریال، فرش دستباف آنتی باکتریال و منسوجات آنتی باکتریال٬ از نظر نانومقیاس، کارآیی و ایمنی توسط کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو صادر گردید.»

دبیر کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو گفت: «همانند گذشته ارزیابی فرآورده‌های سلامت‌محور در حیطه ادارات کل سازمان غذا و دارو که با استفاده از فناوری نانو تولید شده‌اند توسط ادارات مربوطه با همکاری کمیته فناوری نانو و با استناد به ضوابط مربوطه در همان اداره و کمیته انجام شده و در مورد ارزیابی این نوع فرآورده‌ها بررسی خواهند شد.»

دکتر اربابی در ادامه اظهار داشت: «مجموعا تعداد ۲۴۵ درخواست مجوز ماده اولیه محصول به دبیرخانه کمیته فناوری نانو ارجاع شده که از این تعداد ۱۵۹ مورد تولید داخل و ۸۶ مورد وارداتی بوده و بدین ترتیب ۶۵ درصد محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو تولید داخل ست.»

وی گفت: «از ۱۵۹ مورد محصول تولید داخل بالاترین تعداد به ترتیب مربوط به حوزه ملزومات دارویی (۵۳ مورد)، آرایشی و بهداشتی (۵۲ مورد)، غذا (۱۳ مورد)، دارو (۱۲ مورد)، تجهیزات پزشکی (۴ مورد) و فرآورده‌های طبیعی و مکمل (۲مورد) بوده است. همچنین از ۸۶ مورد محصول وارداتی به ترتیب بالاترین تعداد مربوط به آرایشی و بهداشتی (۸۰ مورد)، ملزومات دارویی (۴ مورد) و حوزه‌های غذا و فرآورده‌های طبیعی و مکمل هر یک با یک مورد بوده است.»

دبیر کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو در پایان گفت: «مجموعا تعداد ۵۷ مجوز با تأیید کمیته فناوری نانو توسط ادارات مختلف سازمان غذا و دارو برای محصولات مبتنی بر فناوری نانو صادر گردیده است که از این تعداد ۳۶ مورد (۶۳ درصد) برای محصولات تولید داخل و ۲۱ مورد (۳۷ درصد) برای محصولات وارداتی بوده است.»