انتشار گزارش: بازار نانومواد و فناوری‌نانو در سال ۲۰۱۶

گزارشی با عنوان « بازار نانومواد و فناوری‌ نانو در سال ۲۰۱۶» به چاپ رسیده است که در آن بازار این حوزه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

اخیراً گزارشی منتشر شده که در آن فرصت‌های جهانی نانومواد و فناوری‌ نانو با جزئیات مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش، حجم تولید، چشم‌انداز رقابت‌پذیری، کاربردها و تقاضا را براساس بخش‌های مختلف جهان به همراه قیمت و پروفایل تولیدکنندگان را ارائه می‌دهد.
این گزارش با بیش از ۱۲۶۰ صفحه، یکی از جامع‌ترین گزارش‌های منتشر شده در مورد ارزیابی فرصت‌های موجود در حوزه نانومواد است.
جهان با چالش‌های مختلفی از جمله تغییرات آب و هوایی، کاهش منابع طبیعی، آلودگی، فقدان آب کافی برای آشامیدن، نیاز روزافزون برای غذا و انرژی موجب شده تا نیاز به ارائه راهبردهای جدید برای مقابله با این چالش‌ها ضروری باشد. این چالش‌ها ریشه در فناوری‌های فعلی دارند که نمی‌توانند نیاز ما را پاسخ دهند.
استفاده از فناوری‌ نانو و نانومواد کلید توسعه بوده و می‌تواند برای حل این مشکلات مورد استفاده قرار گیرد. در این گزارش، بازار نانومواد شامل حجم تولید، چشم‌انداز رقابت‌پذیری، کاربرد و تولید براساس هر منطقه در جهان مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین روندهای بازار، فرصت‌ها و تولیدکنندگان این نانومواد به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته‌است.
در این گزارش موارد ذیل آمده است:
• خلاصه اجرایی
• روش‌شناسی تحقیق
• مقدمه
• قوانین مربوط به نانومواد
• سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جهانی
• پتنت کردن
• بازارجهانی نانومواد
• بازار هر یک از نانومواد