برگزاری کارگاه‌های آموزشی توانا در کشور چین

شبکه آزمایشگاه‌های آموزشی نانو (توانا) در راستای گسترش فعالیت‌های برون‌مرزی و صادرات بسته‌های تجهیزاتی و آموزشی آزمایشگاهی نانو در شهریورماه سال جاری سه کارگاه آموزشی در سطح دانش‌آموزان و یک دوره آموزشی چهار روزه در یک شرکت نانویی در کشور چین برگزار کرد.

شبکه آزمایشگاه‌های آموزشی نانو (توانا) در راستای گسترش فعالیت‌های آموزشی ایران و چین و صادرات بسته‌های آموزش نانو شهریورماه سال جاری سه کارگاه آموزشی برای۱۰۰ نفر از دانش‌آموزان چینی برگزار کرد.

کارگاه اول به میزبانی مدرسه Rugoa Middle School و با حضور ۴۰ دانش‌آموز ۱۵ ساله، کارگاه دوم به میزبانی مدرسه Andy Primary School با حضور ۴۰ دانش‌آموز ۱۰ ساله و کارگاه سوم نیز در نمایشگاه انرژی در شهر نانجینگ با حضور دانش‌آموزان ۱۰ ساله برگزار شد.

در این کارگاه‌ها خلاصه‌‌ای از فعالیت‌های آموزشی توانا،‌ مفاهیم اولیه و ساده فناوری نانو متناسب با سطح دانش‌آموزان تشریح شد. همچنین در یک آموزش عملی و با همکاری دانش‌آموزان مفهوم و نحوه تولید نانوذرات به روش بالا به پایین آموز داده‌ شد.

در این کارگاه‌های آموزشی با طراحی پنج ایستگاه آموزشی مفاهیم اولیه و ساده‌ای از فناوری‌نانو با کمک وسایل و ابزار مخصوصی که شبکه توانا از قبل آماده کرده بود به دانش‌آموزان آموزش داده شد. در تمامی این ایستگاه‌ها دانش‌آموزان درگیر فعالیت شده و به این طریق سعی شد مفاهیم ساده در ذهن آنها جای داده شود.

شایان ذکر است، در اجرای این کارگاه‌ها از دانش‌آموزان خواسته شد که در انجام فعالیت‌های مختلف درگیر شده و با انجام کار تیمی کارگاه را پیش ببرند. به طور کلی در این نوع کارگاه‌ها وظیفه معلم هدایت دانش‌آموزان است و فعالیت‌ها توسط خود دانش‌آموزان انجام می‌شود.

لازم به ذکر است، اولین کارگاه بین‌المللی توانا  شهریور ماه سال۱۳۹۴ در مدرسه Dushu Lake school of SIP در شهر سوژو در کشور چین ویژه مدیران و دبیران ۲۰ مدرسه برگزار شده بود.

برگزاری دوره آموزشی تجهیزات فناوری نانوی توانا در شرکت HZS-Nanosurf چین

در راستای تفاهمی که بین شبکه آزمایشگاه‌های آموزشی نانو (توانا) با شرکت HZS- Nanosurf چینی امضا شده است، کارشناسان توانا دوره‌ای چهار روزه را با هدف آموزش کار با تجهیزات فناوری نانو برای کارکنان شرکت چینی برگزار کردند.

در طول این دوره نصب و راه‌اندازی و نحوه عملکرد دستگاه‌های اسپاترینگ رومیزی، الکتروریسی و انفجار الکتریکی سیم آموزش داده شد و روز آخر آزمون عملی دوره برگزار شد و گواهی توانایی کار و نصب و راه‌اندازی دستگاه‌ها به افراد آموزش دیده شده از طرف شبکه توانا اهدا شد.

شایان ذکر است،‌ بیش‌از این نیز شبکه توانا دوکارگاه آموزشی ویژه دانش‌آموزان و همچنین دبیران و مدیران مدارس در چین و یک کارگاه ویژه دانش‌آموزان در استانبول ترکیه برگزار نموده است.