استفاده از «زتـاسـایـزر» برای مطالعه پروتئین‌های تار عنکبوت

یک شرکت سوئدی به‌منظور استفاده تجاری از پروتئین‌های موجود در تار عنکبوت با استفاده از دستگاه زتاسایزر، اقدام به مطالعه این پروتئین‌ها کرده است. این دستگاه دارای قابلیت اندازه‌گیری پایداری، توزیع اندازه ذرات و سینتیک تجمع پروتئین‌ها است.

تار عنکبوت یکی از شگفتی‌های خلقت است که نظر بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است. این تارها، از پروتئین‌های مختلف تشکیل شده‌است که عامل استحکام بالای تار عنکبوت است. به دلیل استحکام مکانیکی و الاستیکی تار عنکبوت، امکان استفاده از آن در ساختار عصبی بدن پستانداران وجود دارد، به طوری که اخیراً از آن برای ترمیم عصب موش استفاده شده‌است. این حوزه به قدری جذاب است که یکی از تولیدکنندگان پروتئین مورد استفاده در این تارها، اقدام به تولید صنعتی این ماده کرده است.
اسپیبر تکنولوژیز (Spiber Technologies) که یک شرکت سوئدی است، اخیراً به دنبال ترکیب پروتئین‌های موجود در تار عنکبوت است تا در نهایت الیاف ویژه‌ای برای حوزه‌های مختلف، متناسب با نیاز مشتریان تولید کند. تقاضا برای الیاف مستحکم زیست‌سازگار رو به افزایش است. استحکام کششی این تارها به‌عنوان چالشی در این مسیر بوده است، به طوری که باید به قدری مستحکم باشند که در مقابل استرس، مقاومت لازم را داشته باشند.
این شرکت برای بررسی استحکام و پایداری پروتئین‌های موجود در تار عنکبوت، از دستگاه زتاسایزر شرکت ملورن استفاده کرده است. این دستگاه به محققان این شرکت اجازه می‌دهد تا پروتئین‌های مورد نظر خود را در دماهای مختلف مورد آزمایش قرار داده و پایداری آن‌ها را آزمایش کنند.
در این دستگاه از فناوری پتنت شده شرکت ملورن استفاده شده‌است؛ فناوری پراش پشتی غیرتهاجمی (NIBS) که در ساخت دستگاه DLS (تفرق نور پویا) استفاده می‌شود. این فناوری به‌صورت شناساگری در زوایه ۱۷۳ درجه قرار گرفته و برای شناسایی پراش از سطح نمونه استفاده می‌شود.
این شرکت با استفاده از دستگاه زتاسایزر موفق به بررسی پایداری پروتئین‌ها، تعیین ابعاد آن‌ها و میزان تجمع این پروتئین‌ها شد.
محققان این شرکت موفق شدند با استفاده از این روش، سینتیک تجمع پروتئین‌ها را بررسی کرده و در زمان بسیار کوتاهی، ساز و کار تجمع این پروتئین‌ها را ارزیابی کنند. این دستگاه به محققان اجازه داد تا توزیع اندازه ذرات پروتئین را با دقت بالایی مورد بررسی قرار دهند.