انتشار استانداردی درباره روش‌های تعیین مشخصات نانومواد

ISO اخیراً استاندارد جدیدی برای تعیین مشخصات نانومواد ارائه کرده که در آن فهرستی از روش‌های مورد تأیید این سازمان برای مشخصه‌یابی نانومواد ارائه شده‌است. همچنین فهرست روش‌هایی که مورد تایید این سازمان نیست نیز در این استاندارد آمده است.

سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) استاندارد جدیدی با شماره ISO/TR 18196:2016 و با عنوان «Nanotechnologies — Measurement technique matrix for the characterization of nano-objects » منتشر کرده است.
در این استاندارد به ارائه راهنمایی برای مشخصه‌یابی نانومواد پرداخته شده‌است. این استاندارد به‌منظور تعیین مشخصات و اندازه‌گیری عوامل فیزیکی شیمیایی نانومواد با روش‌های رایج انجام شده‌است. در حال حاضر برخی روش‌ها برای نانومواد به کار می‌رود. با پیشرفت‌های علمی انجام شده، روش‌های اندازه‌گیری تجاری جدیدی در اختیار محققان قرار می‌گیرد. ISO به‌صورت دوره‌ای به بررسی این روش‌ها پرداخته و اسناد خود را در این خصوص تکمیل و به روزرسانی می‌کند.
ISO اعلام کرده که برخی از روش‌های فهرست شده در این استاندارد برای مشخصه‌یابی نانومواد مورد تأیید نیست. ISO اعلام کرده که این استاندارد یک نقطه شروع برای کمک به محققانی است که به دنبال روش‌های مشخصه‌یابی مرتبط با نانومواد هستند. این سازمان توصیه می‌کند، زمانی که روشی شناسایی شد، محققان باید استانداردهای بین‌المللی را بررسی نمایند تا درباره آن روش اطلاعات استاندارد را به دست آورند. همچنین بررسی علمی و تحقیقی درباره کاربردهای آن داشته باشند. آن‌ها می‌توانند از منابع مختلف نظیر دستورالعمل‌هایی که سازندگان دستگاه ارائه می‌کنند برای کسب اطلاعات بیشتر استفاده کنند.