ساخت نمونه تجاری ابرخازن گرافنی لایه نازک

یک شرکت روسی با استفاده از اکسیدگرافن موفق به ساخت ابرخازن بسیار نازکی شده‌است. الکترود این ابرخازن ضخامتی در حد چند میکرون داشته و به سادگی می‌توان آن را وارد خط تولید انبوه کرد.

شرکت آکولب (AkKo Lab) در حوزه توسعه و تولید مواد گرافنی تخصص دارد. مسئولان این شرکت اخیرا اعلام کردند که ابرخازن لایه نازک مبتنی بر اکسید گرافن ساخته‌اند. این شرکت از اکسید گرافن برای توسعه ابرخازن‌ها استفاده کرده است. ابعاد ورق‌های گرافنی این شرکت در حد ۲ میکرون و ضخامت آن ۱تا ۲ نانومتر است. نتایج یافته‌های این شرکت نشان می‌دهد که ژل اکسید گرافن چسبندگی مناسبی به بخش‌های مختلف ابرخازن دارد.
فیلم‌های اکسید گرافن خواص مکانیکی لازم برای تشکیل الکترود را دارا هستند. لازم به ذکر است که الکترود اکسید گرافن نیاز به هیچ ماده افزودنی ندارد، این موضوع موجب می‌شود تا فرآیند تولید برای ساخت و مرحله اسمبل کردن ابرخازن دشواری زیادی نباشد.
محققان این پروژه دریافتند که الکترودهای این ابرخازن در اثر احیاء الکتروشیمیایی اکسید گرافن تشکیل شده که در واقع اکسیدگرافن احیاء شده (rGO) تولید می‌شود.
شکل زیر آزمون ولتاگرام چرخه‌ای روی فیلم اکسید گرافن است. این آزمون ساختار گرافیت/اکسید گرافن در محیط عاری از الکترولیت انجام شده‌است.

filereader.php?p1=main_758951cac5e62129e
این شرکت نشان داد که می‌توان بدون استفاده از الکترولیت، ابرخازنی بسیار کوچک و سبک ساخت. الکترودهای لایه‌ای ‌ابرخازن این شرکت دارای ضخامتی در حد سه میکرون است که ظرفیت ۱ mF/cm2 با ولتاژ کاری ۱٫۵ ولت دارد. بنابراین می‌توان گفت که اکسید گرافن دارای پتانسیل بالایی در ساخت سامانه‌های ذخیره انرژی لایه نازک دارند.
ظرفیت و دشارژ خودبه‌خودی این ابرخازن به کیفیت و یکنواختی فیلم اکسید گرافن بستگی دارد.