انتشار گزارش سال ۲۰۱۶ فرانسه درباره برنامه گزارش دهی نانومواد

در نوامبر سال ۲۰۱۶، وزارت انرژی و محیط زیست فرانسه، گزارش سال ۲۰۱۶ خود پیرامون اظهار وضعیت مواد شیمیایی نانو را به زبان فرانسوی منتشر کرد.

در نوامبر سال ۲۰۱۶، وزارت انرژی و محیط زیست فرانسه، گزارش سال ۲۰۱۶ خود پیرامون اظهار وضعیت مواد شیمیایی نانو را به زبان فرانسوی منتشر کرد. این گزارش اظهارنامه‌های دریافت شده در سال ۲۰۱۶ را تجزیه و تحلیل می کند. بر اساس قانون شماره‌ی ۲۳۲-۲۰۱۲ فرانسه، همه‌ شرکت‌هایی که سالانه نانو‌مواد را در مقیاس ۱۰۰ گرم یا بیشتر، تولید، وارد و یا توزیع می‌کنند، باید یک گزارش سالیانه را شامل اطلاعات لازم درباره ماهیت ماده، مقدار و نحوه استفاده آن ارائه دهند.
طبق این گزارش، با وجود اینکه تعداد اظهارنامه‌های سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ کاهش یافته‌است، اما مقدار نانومواد تولیدی تولیدی از ۳۰۰۸۲۲ تن در سال ۲۰۱۵ به ۳۵۰۴۸۷ تن در سال ۲۰۱۶ و نانومواد وارداتی از ۱۱۱۹۵۱ تن به ۱۲۵۲۷۹ تن افزایش یافته است.


“این گزارش در اینجا قابل دسترسی است.”