افزایش تقاضای بازار برای استفاده از نانومواد در ترانوستیک

تقاضا برای نانومواد به منظور استفاده در ترانوسیک در حال افزایش است. یکی از دلایل این رشد بازار، پتانسیل استفاده از نانومواد در بخش تشخیص بیماری است. همچنین افزایش زیست‌سازگاری نانومواد با کمک اصلاح سطحی نیز در افزایش تقاضای بازار تأثیرگذار است.

کاربرد ترانوستیک در نانوپزشکی به سرعت در حال گسترش است، به طوری که پارادایم نوظهوری در حال توسعه است که در آن از نانوذرات یا نانومواد برای تشخیص، درمان و تصویربرداری استفاده می‌شود. تحقیقات اخیر روی نانوموادی متمرکز است که از آنها می‌توان برای تصویربرداری غیرتهاجمی نظیر تصویربرداری زیستی و زیست‌حسگری استفاده کرد.
در حال حاضر نانومواد مختلفی با پتانسیل استفاده در بخش ترانوستیک شناسایی شده‌اند که برای درمان بیماری‌های مختلفی از سرطان گرفته تا ایدز قابل استفاده اند. اصلاحات مختلفی روی نانوذرات پلیمری و معدنی انجام شده تا بتوان از آنها برای ایجاد ارتباط با زیست‌مولکول‌ها و برهمکنش با بافت هدف استفاده کرد. در نتیجه، بازار شاهد توسعه نسل جدیدی از نانومواد است که سمیت کمی داشته و از قابلیت‌های درمانی بالایی برخوردار هستند.
همین موضوع موجب افزایش حجم بازار این حوزه شده است و از سوی دیگر نیاز برای درمان با روش شیمی‌درمانی نیز از عوامل کلیدی در توسعه بازار نانومواد در ترانوستیک است. همچنین وجود قابلیت‌هایی نظیر امکان استفاده در بخش تصویربرداری زیستی نیز به بهبود بازار این حوزه کمک شایانی کرده است.
تحقیقات زیادی نیز روی بهبود زیست‌سازگاری نانوذرات انجام شده که برای این کار اصلاح سطح گزینه اصلی است. این روند نیز به افزایش تقاضا برای نانومواد مورد استفاده در ترانوستیک دامن زده است.
علاوه براین، کاربرد نانوذرات برای رهاسازی هدفمند دارو در حال افزایش بوده که این موضوع موجب توسعه دامنه استفاده از این مواد در بخش درمان سرطان با کمک هایپرترمیا شده است. در نهایت این روند نیز باعث افزایش کاربرد نانومواد در ترانوستیک شده است.
نانوذرات طلا، نانوذرات سیلیکای مزوپور، نقاط کوانتومی و نانوبلورها از جمله مواد مورد استفاده در این حوزه هستند. هر چند موانعی نیز در مسیر توسعه بازار ترانوستیک وجود دارد که از آن جمله می‌توان به فقدان چارچوب‌های قانونی مناسب، نیاز به تأیید دقیق و رشد هزینه‌های توسعه در این حوزه اشاره کرد.
آمریکای شمالی بزرگترین بازار برای نانومواد در ترانوستیک است که بیشترین کاربرد آن در این منطقه مربوط به زیست‌حسگری، تصویربرداری زیستی و رهاسازی دارویی می‌شود.