استفاده از برگ درخت برای تولید نانوذرات نقره

محققان هندی نشان دادند که چگونه از برگ یک نوع درخت رایج در این کشور می‌توان نانوذرات نقره تولید کرد. در این روش زیست‌سازگار و ارزان، نانوذرات با کیفیت بالا ارائه می‌شود.

یک تیم تحقیقاتی از مؤسسه ملی فناوری هند دریافتند که می‌توان نانوذرات نقره را به شکل اقتصادی از نیترات نقره به دست آورد. نانوذرات نقره دارای کاربردهای وسیعی در پوشش‌های آنتی‌باکتریال، منسوجات، ادوات زیست پزشکی و باندهای زخم دارد.
این گروه تحقیقاتی نشان دادند که می‌توان از گیاه ‌‌Acalypha hispida یا دم گربه برای تولید نانوذرات نقره استفاده کرد. این گیاه قادر به احیای فلز نقره است.
محققان در این مقاله نشان دادند که چگونه از برگ این درخت برای احیای نقره و تولید نانوذرات می‌توان استفاده کرد. نتایج این پروژه فرصت‌های تازه‌ای در بخش تولید اقتصادی و زیست‌سازگار نانوذرات نقره باز می‌کند. همچنین دامنه کاربرد این نانوذرات را نیز افزایش می‌دهد.
در حال حاضر برای تولید نانوذرات به روش شیمیایی از مواد احیا کننده مختلف استفاده می‌شود. این ترکیبات احیا کننده می‌توانند از مواد مختلف نظیر شیر گاو، عصاره گیاهان، میکروبها و دیگر عناصر به دست آمده باشد. در این میان استفاده از عصاره گیاهان اهمیت زیادی دارد؛ چرا که دسترسی به آن ساده‌تر و ارزان‌تر بوده و مزایای دیگری نیز با خود به همراه دارد.
سیتارا از محققان این پروژه می‌گوید: «این گیاه در هر جایی رشد می‌کند؛ بنابراین یک گیاه عمومی و رایج محسوب می‌شود.»
تاکنون استفاده از این گیاه برای تولید نانوذرات نقره در هیچ مقاله‌ای گزارش نشده‌است. در این روش برای استخراج عصاره، نیاز به جوشاندن برگ درخت نیست، بلکه برگ درخت با آب مقطر شسته شده و با استفاده از هاون کوبیده می‌شود تا در حضور اتانول بتوان عصاره آن را بیرون کشید. این عصاره قادر به تولید نانوذرات با کیفیت بالا است.

نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای با عنوان ‘Economical synthesis of silver nanoparticles using leaf extract of Acalypha hispida and its application in the detection of Mn(II) ions’ در نشریه Journal of Advanced Research منتشر شده‌است.