بودجه‌ای برای تقویت زیرساخت‌ها در بخش شبیه‌سازی نانوادوات

بنیاد ملی علوم بودجه‌ای ۴ میلیون دلاری در اختیار دانشگاه ایندیانا قرار داده است تا با استفاده از آن زیرساخت‌های خود را در بخش شبیه‌سازی نانوادوات بهبود دهد.

دانشگاه ایندیانا موفق به دریافت حمایت مالی ۴ میلیون دلاری از بنیاد ملی علوم شده‌است تا ابراز نانومقیاسی برای بهبود سلامت انسان تولید کند. این حمایت مالی یک سال بعد از اجرای برنامه مهندسی سامانه‌های هوشمند به این دانشگاه اختصاص داده شده‌است.
این بودجه ۴ میلیون دلاری برای توسعه NanoBIO اختصاص خواهد گرفت. این کار در یکی از مراکز اصلی در شبکه فناوری‌ نانو محاسباتی بنیاد ملی علوم انجام می‌شود. در این پروژه محققان به ابزارهای پیشرفته برای انجام تحقیقات پیچیده دسترسی خواهند داشت. در این مرکز، محققان شبیه‌سازی‌هایی برای مطالعه برهم‌کنش میان نانوادوات انجام می‌دهند.
یکی از اهداف دانشمندان ساخت ادوات پزشکی نانومقیاس است که بتواند کار پزشکان را تسهیل کند. برای مثال، از آن‌ها بتوان برای درمان سلول‌های سرطانی استفاده کرد. تولید چنین ادواتی نیازمند زیرساخت‌های خاص و پیچیده‌ای است. این حمایت مالی برای ایجاد چنین زیرساخت‌هایی مناسب است. کسب این بودجه تنها یک سال بعد از راه‌اندازی دپارتمان بیومهندسی و نانومهندسی، یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شود. غایت هدف این پروژه، پشتیبانی از پیشرفت‌ در حوزه ادوات پزشکی است؛ ادواتی که با همکاری زیست‌فناوری و فناوری‌ نانو ساخته می‌شود.
این نوع ادوات به نرم‌افزارهای پیچیده‌ای نیاز دارد و دانشمندان باید بتوانند شبیه‌سازی‌های خود را روی کامپیوترهای بسیار سریع و کارآمد انجام دهند. این بودجه برای توسعه زیرساختی و فراهم‌سازی امکان دسترسی به ابزارهای شبیه‌سازی هزینه خواهد شد. محققان از این بودجه برای طراحی ادوات مبتنی بر نانوذرات، شبیه و بهبود برهم‌کنش آن‌ها با بافت‌های بدن استفاده خواهند کرد. برای طراحی نانوادوات و استفاده از آن‌ها در محیط زنده باید شبیه‌سازی‌های دقیقی انجام شود تا عملکرد مدل‌های طراحی شده به‌دقت بررسی شود.
مؤسسه پرواسیو نیز در این پروژه با محققان همکاری خواهد داشت. این مؤسسه دسترسی جامعه علمی جهانی را به ابزارهای شبیه‌سازی زیست‌فناوری و فناوری‌ نانو تسهیل می‌کند؛ ابزارهایی که با استفاده از این حمایت مالی خریداری شده‌اند.