استقبال دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی از نمایشگاه فناوری نانو

در روزهای برگزاری نمایشگاه دهم فناوری نانو در مهرماه ۱۳۹۶ علاوه بر شرکت‌های دانش‌بنیان، دیگر شرکت‌کنندگان این رویداد نظیر دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز رشد و شرکت‌های خدماتی نیز حضور گسترده ای دارند.

این مراکز با معرفی دستاوردهای علمی، تحقیقاتی و صنعتی خود علاقمندان با این حوزه‌ها را با آخرین موضوعات علمی و پژوهشی آشنا می‌کنند. دانشگاه‌های شرکت‌کننده در این نمایشگاه عبارتند از دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه یزد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه الزهراء، دانشگاه صنعتی امیر کبیر و دانشگاه آزاد اسلامی همچنین در دسته پژوهشگاه‌ها، پژوهشگاه مواد و انرژی و پژوهشگاه صنعت نفت حضور دارند.
این پژوهشگاه‌ها در زمینه‌های تخصصی تجزیه و ارزیابی مواد و فناوری نانو به تحقیق و ارائه خدمات آزمایشگاهی مشغول به فعالیت می‌باشند. تجهیزات موجود در این پژوهشگاه‌ها دستگاه‌های سنجش همانند طیف‌سنج‌ها، آنالیزهای عنصری و فازی، کروماتوگراف‌ها، میکروسکوپ‌های الکترونی، آزمون‌های حرارتی و بسیاری دیگر می‌باشد.
از بین مراکز رشد، مرکز رشد و فناوری پلیمر، مرکز رشد واحدهای فناور صنایع رنگ و مرکز رشد سازمان پژوهش‌ها و همچنین شرکتهای زایشی دانشگاه کاشان، آزمایشگاه‌های مرکزی دانشگاه مشهد، موسسه پژوهش علوم و فناوری رنگ و پوشش، بنیاد علوم کاربردی رازی، آزمایشگاه دانشگاه جندی شاپور، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد کشاورزی، پژوهشکده کیمیاری، بیم گستر تابان، مجموعه آزمایشگاه‌های جهاد دانشگاهی شریف، پژوهشی کیمیا شنگرف پارس و شبکه راهبردی آزمایشگاهی، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران، آزمایشگاه‌های مهندسی شیمی ایران، آریا الکترون اپتیک، تجهیز گاما و رایا صدرا آتی حضور دارند.
شایان ذکر است، دهمین نمایشگاه فناوری نانو از ۱۴ لغایت ۱۷ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار می‌شود.