مشارکت ایران در کارگاه بین‌المللی مقایسه‌ی بین آزمایشگاهی اندازه‌گیری نانوذرات

کارگاه تخصصی مربوط به برنامه‌ی بین المللی مقایسه بین آزمایشگاهی اندازه‌گیری نانوذرات، با حضور نماینده‌ی ایران در بانکوک برگزار شد. این کارگاه روز دوشنبه دوم مهرماه سال ۱۳۹۷ به میزبانی مرکز ملی فناوری نانو تایلند (NANOTEC) با حمایت فروم آسیایی نانو (ANF) و با حضور نمایندگان ۱۷ مرکز تحقیقاتی از کشورهای ایران، انگلستان، تایلند، اندونزی، مالزی، تایوان و فیلیپین برگزار شد.

در سال جاری مقایسه‌ی بین آزمایشگاهی اندازه‌گیری نانوذرات با استفاده از روش‌های پراکندگی نور پویا(DLS)، میکروسکوپ نیروی اتمی(ANF)، میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) با مدیریت مرکز NANOTEC تایلند با حضور ۷ کشور انجام شد که از ایران دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه صنعت نفت، مرکز تحقیقات رازی و بنیاد علوم کاربردی رازی شرکت داشتند. این کارگاه تخصصی با هدف بررسی نتایج این مقایسه‌ی بین آزمایشگاهی، آموزش و ارتقای سطح آگاهی و ارائه‌ی خدمات آزمایشگاه‌های شرکت کننده در حوزه‌ی اندازه‌گیری و تعیین مشخصات نانوذرات برگزار شد.

در ابتدا وی ان فو از مدیران مرکز اندازه‌گیری و استاندارد (CMS) به موضوع اندازه‌گیری و استاندارد در بخش توسعه‌ی کیفی محصولات پرداخت. در ادامه ویکتوریا کولمن از مؤسسه‌ی ملی استاندارد استرالیا در بخش چگونگی اندازه‌گیری نانوذرات مطالبی را ارائه کرد. وی درباره‌ی روش‌های  صحیح اندازه‌گیری و محاسبات، راهبردهای محاسبات عدم قطعیت و وابستگی برخی اندازه‌گیری‌ها به روش انجام آزمون پرداخت و نکات کلیدی درباره‌ی اتخاذ راهبرد صحیح در حوزه‌ی اندازه‌گیری ارائه کرد. کولمن نتایج مختلفی از آزمون‌های انجام شده با روش‌های استاندارد را با هم مقایسه کرد و در نهایت اهمیت انتخاب راهبرد صحیح اندازه‌گیری را به حضار نشان داد. درادامه، جاریا بوجاررن، مدیر گروه نانومترولوژی در مؤسسه‌ی ملی مترولوژی تایلند، درباره‌ی تأثیر مقایسه‌های بین آزمایشگاهی در کیفیت اندازه‌گیری مراکز به سخنرانی پرداخت.

در نوبت عصر، نمایندگان کشورها به ارائه‌ی نتایج مقایسه‌های بین آزمایشگاهی خود پرداختند.مدیر فنی آزمایشگاه TEM و DLS مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به عنوان نماینده‌ی ایران در این نشست تخصصی حضور یافته و نتایج ۴ مرکز ایرانی شرکت کننده در این مقایسه‌ی بین آزمایشگاهی را ارائه کرد.

پس از ارائه‌ی نتایج کشورها، بحث و گفتگو درباره‌ی چگونگی انجام آزمون‌ها و تحلیل نتایج صورت گرفت و در ادامه وی ان فو از مرکز CMS خلاصه‌ای از نتایج مقایسه‌های بین آزمایشگاهی انجام شده در دوره‌ی قبل را ارائه کرد.

لازم به ذکر است که در سال ۲۰۱۴ آزمایشگاه کفا، پژوهشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی در مقایسه‌ی بین آزمایشگاهی که توسط ANF برگزار شده بود شرکت داشته و این دومین حضور نمایندگان ایران در مقایسه‌ی آزمایشگاهی بین‌المللی است.

براساس برنامه‌ریزی انجام شده ، مقایسه‌ی بین آزمایشگاهی بعدی در سال ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد.

filereader.php?p1=main_f6e9881368d0c7bed447522efe3b9348.jpg&p2=news&p3=1&p4=1