معرفی ۳۷ پروژه موفق در غرفه صنعت بازار

با حمایت شبکه تبادل، ۳۷ پروژه موفق در غرفه صنعت و بازار در یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو، معرفی می‌شوند. این پروژه ها از میان طرح هایی که بین فناور و صنعت تعریف شده و به مرحله عقد قرارداد رسیده انتخاب شده‌اند.

‌غرفه صنعت و بازار میزبان ۳۷ پروژه موفق در نمایشگاه فناوری نانو سال جاری است. ۳۷ پروژه که به دلیل تعامل میان فناور و صنعت از موفقیت تجاری برخوردار بوده‌اند در غرفه صنعت و بازار برای علاقه‌مندان عرضه می‌شود.

این محصولات عبارتند از:

سید محمد امین علوی مدیر توسعه کسب و کار حوزه نفت و گاز و پتروشیمی درباره این پروژه‌ها می‌گوید: «این پروژه‌ها ماحصل ارتباط میان فناور و صنعت است که توسط کارگروه صنعت و بازار انجام شده است. منظور از پروژه موفق، پروژه‌ای است که به عقد قرارداد منتهی شده باشد. در واقع این پروژه‌ها با ایجاد ارتباط میان فناور و صنعت تعریف شده که بعد از به ثمر نشستن پروژه عقد قرارداد میان فناور و صنعت انجام شده است.»

ستاد توسعه فناوری نانو شبکه تبادل را با محوریت کارگزاران تبادل فناوری راه‌اندازی کرده است تا فرایند تبادل فناوری حوزه‌های صنعتی مختلف به صورت هماهنگ انجام گیرد. این شبکه علاوه بر مدیریت یکپارچه تبادل فناوری به دنبال کاهش ریسک پروژه‌های تبادل فناوری و حمایت از فرآیند تبادل فناوری است.

کتابچه معرفی این محصولات از اینجا قابل دریافت است.