تخفیف ویژه استفاده از خدمات FAB و CLINIC

مرکز توسعه نانو الکترونیک ایران اقدام به ارائه تخفیفات ویژه برای خدمات خود در دو بخش خدمات، ساخت و تولید (FAB) و کلینیک فنی و مهندسی (CLINIC) نموده است.

مرکز توسعه نانو الکترونیک ایران در راستای حمایت از فناوران، محققان و پژوهشگران حوزه نانو الکترونیک اقدام به ارائه تخفیفات ویژه برای خدمات خود در دو بخش خدمات، ساخت و تولید (FAB) و کلینیک فنی و مهندسی (CLINIC) نموده است.

فناوران محترم می‌توانند با سفارش خدمت از همین سامانه از اول آبان ماه سال جاری از تخفیف ۲۰ درصدی خدمات تا سقف مشخص و در مدت زمان سه ماه برخوردار شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات و نحوه تخفیف و دریافت کد تخفیف به غرفه مرکز در یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو واقع در سالن خلیج فارس، غرفه شماره ۴۶  یا سایت   inec.nano.irمراجعه نمایید.

لازم به ذکر است که مرکز توسعه نانو الکترونیک ایران اخیرا راه اندازی شده است. رسالت اصلی مرکز توسعه‌ی نانوالکترونیک، ایجاد یک مرکز تخصصی-حمایتی فناوری محور در کشور جهت کاهش فاصله بین دانشگاه و صنعت در حوزه‌ی نانوالکترونیک و بومی‌سازی آن است. بازار بالقوه و نیروی انسانی مستعد و نخبه در کشور برای ایجاد جهش بزرگ در صنعت نانوالکترونیک از انگیزه‌های اصلی تأسیس این مرکز است. اولویت این مرکز توسعه‌ی فناوری منجر به ساخت نمونه‌ی اولیه‌ی محصولات با رویکرد تجاری‌سازی  آن‌ها، ورود به صنعت و خلق ثروت از فناوری است که در نهایت در قالب شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌ی نانوالکترونیک متجلی خواهد شد.

حوزه‌های کاری INEC عبارتند از: نانوحسگرها و نانوعملگرها، نانو زیست حسگرها، سلول‌های خورشیدی ذخیره‌کننده‌های انرژی، الکترونیک نوری و فوتونیک، اینترنت نانواشیا، تراهرتز، میکرو و نانو فلوئیدیک، نانوآیونیک، نانو رباتیک، ادوات قدرت و RF، پایش و کاهش آلودگی‌های محیطی (آب، هوا، …).