بازدید رئیس سازمان انرژی اتمی از نمایشگاه نانو

صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به وجود امکان همکاری مشترک بین سازمان انرژی اتمی و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تأکید کرد.

صالحی در مورد سرعت بالای رشد دستاوردهای فناوری نانو گفت: « اوایل که بحث نانو در دنیا مطرح شد ما چیزی به نام نانو نداشتیم. بحث بود که به سمت فناوری نانو و بیوتکنولوژی حرکت کنیم، اما تصور نمی‌شد که در یک فاصله زمانی نسبتاً کوتاه گام‌های بلندی در حوزه فناوری نانو برداشته شود. ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در عمل از زیر صفر آغاز کرده است.»

وی از پروژه پساب خاکستری برای بازیافت پساب خانگی بسیار استقبال کرد و خواست تا در آینده اطلاعات تکمیلی دریافت کند.
صالحی در مورد تولید علم نانو در کشور گفت: « در ابتدا اصلاً استادی که فناوری نانو تدریس کند نداشتیم و یادم هست که خانم دکتر ایرجی‌زاد در دانشگاه صنعتی شریف روی موضوع فیزیک سطح کار می‌کرد که مقدمه‌ای برای نانو بود و تعداد اساتید مطلع کمتر از انگشتان یک دست بودند. اما امروز نمایشگاه نانو در یک سوله بزرگ در دو طبقه محصولات مختلف در حوزه های دارویی و صنعتی عرضه می‌کند.»
وی ضمن تشکر از دانشگاهیان و محققان برای رشد و دست یافتن به این تکنولوژی گفت: « فضای اطمینان بخشی که ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ایجاد کرده باعث شد تا اندیشمندان با اطمینان بیشتر در این مسیر گام بردارند.»
وی در پایان در مورد امکان همکاری سازمان انرژی اتمی و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گفت: « انرژی اتمی یک صنعت وسیعی است و در مقوله‌های نیروگاهی و دارویی می‌تواند ورود کند، بنابراین در حوزه‌هایی که نانو در آن حضور دارد  با کمک متخصصان مرتبط امکان همکاری و حرکت مشترک بین انرژی اتمی و فناوری نانو وجود دارد.