افزایش استحکام وافل‌های ساختمانی با نانومحصول ایرانی

برای حل مشکل اعوجاج در وافل‌های ساختمانی، شرکت پلاس پلیمر مستربچ ویژه‌ای تولید کرده است که با کمک فناوری‌‌ نانو مقاومت به ضربه در وافل‌ها بهبود می‌یابد.

شرکت پلاس پلیمر مستربچی برای افزایش مقاومت به ضربه در وافل‌های ساختمانی تولید کرده است. شرکت سهند سازه بتن در حال حاضر متقاضی خرید این محصول است.

یکی از مشکلات اصلی فرآیند تزریق پلاستیک، بحث اعوجاج محصولات پلیمری است که برای کاهش این عیب، نیاز به اعمال فشار طولانی‌مدت و بنابراین افزایش زمان و هزینه تولید خواهد شد. با استفاده از این فناوری، به علت کاهش ویسکوزیته مواد و حذف شدن فشار نگهداری، فشار کمتری جهت تزریق مواد درون قالب لازم بوده و نیروی مورد نیاز جهت بستن قالب نیز کاهش می‌یابد. در وافل‌های ساختمانی، اعوجاج در کنار قطعات و کاهش مقاومت به ضربه مشاهده می‌شود. با افزودن مستربچ‌های نانویی به میزان ۳ تا ۱۵ درصد، اعوجاج به شدت کاهش یافته و مقاومت به ضربه، ۵۰ ٪ بهبود می‌یابد.

از مزایای این فناوری می‌توان به  کاهش فشار فرآیند تزریق پلاستیک، افزایش دقت ابعادی، کاهش وزن محصول ۳ تا ۳۵ درصد، افزایش سرعت تولید تا ۲۰ درصد، کاهش میزان انقباض و اعوجاج غیریکنواخت، کاهش میزان مصرف مواد پلیمری و بهبود پارامترهای مربوط به مسطح و گرد بودن محصول در حدود ۵۰ تا ۷۵ درصد اشاره کرد.

این فناوری در حوزه‌هایی نظیر خودروسازی، تولید پلاستیک، لوازم خانگی و همچنین صنایع هوایی و دریایی قابل استفاده است.