سلام ما یک کارگاه تولیدی کفش داریم که روزانه ۳۶۰ جفت کفش تولید میشود.
میخواستم بدونم بدون دستگاه و با یک دستگاه ساده پمپ باد و پیسولت میتوان این طرح را پیاده کرد و اگر جواب مثبته
در هر جفت کفش چقدر هزینه بر میباشد
خواهش میکنم جواب بدید
شماره تماسم؛ ۰۹۳۵۱۱۰۵۱۸۵ حسین پرتوی