با درود ، پیرو رویت عنوان در خصوص تولید سرامیک بر پایه SIC خواستار مذاکره در خصوص تولید سرامیک های لوله ای شکل SIC جهت مصارف در کوره های صنعتی هستم ، شماره تماس اینجانب مهدی مهرآئین شرکت سایپا شیشه ۰۹۱۲۶۸۱۶۴۱۰
با سپاس