تقدیر از مراکز رشد فعال در حوزه فناوری نانو در مجمع اقتصاد فناوری نانو

ششمین مجمع اقتصاد فناوری نانو میزبان تقدیر از چهار مرکز رشد برتر و یک کارگزار خدمات تجاری‌سازی بر اساس عملکرد این مراکز در سال گذشته بود.

از بین ده مرکز رشد فعال در حوزه فناوری نانو سه مرکز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند که شامل مرکز رشد واحد‌های فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان رتبه اول، مرکز رشد فناوری پلیمر در رتبه دوم و مرکز رشد واحد‌های علمی و فناوری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در جایگاه سوم است.

همچنین از مرکز رشد واحد‌های فناوری خلیج فارس بوشهر به عنوان مرکز رشد برتر جوان تقدیر شد. مرکز رشد جوان مرکزی است که کمتر از پنج سال در حوزه فناوری نانو فعالیت داشته باشد.

معیارهای انتخاب این مراکز، هفت شاخص شامل تعداد شرکت‌های زیرمجموعه مرکز که تأییدیه نانو مقیاس دارند، تعداد واحد‌های نانویی که برای اخذ تأییدیه نانو مقیاس به ستاد معرفی شده‌اند، محصولات نانویی که جوایز کشوری دارند، زیرساخت‌هایی چون فضای کارگاهی، اداری و آزمایشگاهی که در اختیار شرکت‌های نانویی قرار دادند، تعداد پتنت ثبت شده داخلی و خارجی همچنین میزان خدمات تجاری‌سازی که در اختیار شرکت‌ها قرار داده‌اند، تسهیلات ارائه شده به شرکت‌های نانویی، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان (کریدور) و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، است.

یکی از فعالیت‌های مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان، ارائه خدمات تجاری‌سازی به شرکت‌های نانویی است که ۵۰ خدمت از طرف کارگزاران به شرکت‌ها ارائه می‌شود بر همین اساس، این دوره، از شرکت رابین سنجش ایرانیان در حوزه استانداردها و مجوز‌ها (محصولی و سیستمی) به عنوان کارگزار برتر در ارائه خدمات تجاری‌سازی تقدیر شد.

معیارهای انتخاب کارگزار برتر، حجم مالی خدمات ارائه شده در سال گذشته، تعداد خدمات، میزان رضایت شرکت‌های نانویی از خدمات گرفته، اثربخشی و جامعیت خدمات و در نهایت سرعت عمل کارگزار بوده است.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو سال ۸۹ مؤسسه‌ای تحت نام مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان را با هدف ایجاد مسیر رسیدن دانش فنی به بازار ایجاد کرد. رسالت این مؤسسه، تسریع خدمات تجاری‌سازی و گسترش شبکه مشاوران و کارگزاران تجاری‌سازی بود که از سال ۹۳، معاونت علمی ریاست جمهوری از این تجربه موفق استفاده کرده و خدمات تجاری‌سازی و تسهیل صادرات در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان نیز قرار گرفت. بنابراین امروز تمام شرکت‌های دانش‌بنیان و نانویی بر اساس آیین‌نامه می‌توانند از خدمات مشاوره رایگان این مؤسسه استفاده کنند.