فن آوری نانو در صنعت آسانسور هم در حال رشد هست.روکش استیل نانو ضد اثر انگشت در ماندگاری زیبایی ورق استیل خیلی کمک کرده.