ارائه روش‌های تجاری برای مشخصه‌یابی نانوحفره‌ها

ارائه روش‌های تجاری برای مشخصه‌یابی نانوحفره‌ها

شرکت میکرومریتیکس اینسترومنت (Micromeritics Instrument) روش‌هایی برای سنجش تخلخل در مقیاس‌نانومتری ارائه کرده است. این روش‌ها می‌توانند با کارایی بالا حفره‌ها را تا ۲ نانومتر تعیین مشخصات کنند.

دپارتمان آزمایش ذرات شرکت میکرومریتیکس اینسترومنت (Micromeritics Instrument) به دنبال افزایش توانمندی در مطالعه و تجزیه و تحلیل حفره‌ها و منافذ است. این شرکت اعلام کرد تلاش‌های آن‌ها منجر به ارائه روش تخلخل‌سنجی جریان ستونی (CFP) و تخلخل‌سنجی جابه‌جایی مایع مایع (LLDP) شده است. با استفاده از CFP، خواص حفره‌ها را می‌توان محاسبه و اندازه‌گیری کرد که این کار با سنجش جریان سیال هنگام عبور یک گاز فشرده بی‌اثر انجام می‌شود. این گاز بی‌اثر به‌صورت فشرده به شبکه متخلخلی تزریق می‌شود که حفره‌هایی در حد ۰٫۰۵ تا ۵۰۰ میکرون دارد. با این روش می‌توان پارامترهایی نظیر اولین نقطه حباب (مربوط به بزرگ‌ترین منافذ موجود) را با دقت و تکرارپذیری مطابق با استاندارد ASTM F-316 را اندازه‌گیری کرد.

LLDP می‌تواند نانوحفره ها را بین ۲ تا ۱۰۰۰ نانومتر اندازه‌گیری کند که این کار در فشار کم انجام می‌شود. برای این کار سیال با یک مایع غیرقابل پاشش در حین افزایش فشار به سیستم تزریق می‌شود. این روش مانع از خطاهایی می‌شود که در اثر فروپاشی یا آسیب مکانیکی ناشی از فشار بالا به‌وجود می‌آید. معمولا در آزمایش الیاف توخالی این مشکلات رایج هستند.

با استفاده از این روش‌ها، این شرکت می‌تواند موادی از قبیل پارچه (بافته یا غیربافته)، کاغذ، پلیمر، فلزات، سرامیک و سنگ‌های متخلخل را تجزیه و تحلیل کند تا دریابد که چگونه می‌توان به خروجی بالا در این مواد رسید.

در حال حاضر، تخلخل و اندازه منافذ را با استفاده از روش‌های جذب گاز و تخلخل‌سنجی جیوه اندازه‌گیری می‌کنند. بنابراین تخلخل‌سنج جریان ستونی و تخلخل‌سنجی جابه‌جایی مایع مایع به مشتریان کمک می‌کند تا مشخصه‌یابی مواد را انجام داده و مشکلات را برطرف کند. این شرکت در صنعت ذخیره‌سازی انرژی، خدمات آنالیزی مختلفی را برای مشتریان انجام می‌دهد و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا مشخصه‌یابی جامعی برای جداکننده‌های باتری انجام دهند.