نانو برای جامعه، بررسی جنبه‌های اجتماعی فناوری‌نانو در دوازدهمین جشنواره فناوری‌نانو

نانو برای جامعه، بررسی جنبه‌های اجتماعی فناوری‌نانو در دوازدهمین جشنواره فناوری‌نانو

ستاد توسعه فناوری‌نانو در دوازدهمین جشنواره فناوری‌نانو از کتاب اثرگذاری محصولات نانویی بر زندگی رونمایی می‌کند. بررسی جنبه‌های اجتماعی فناوری‌نانو یکی از برنامه‌های این ستاد در طول سال‌های گذشته بوده که در این نمایشگاه تلاش می‌شود تا با بازخوردگیری از مردم، نظرات آن‌ها در شناخت بیشتر اثرات این فناوری بر زندگی مردم لحاظ شود.

هر فناوری اثر خاص خود را روی زندگی مردم دارد از این رو بررسی این اثرات باید در کنار توسعه فناوری انجام شود. دکتر محمد نمازی، درباره برنامه‌های ستاد توسعه فناوری‌نانو در بخش اثرات اجتماعی فناوری‌نانو در دوازدهمین جشنواره فناوری‌نانو می‌گوید: «در این نمایشگاه از کتاب اثرگذاری محصولات نانویی بر زندگی رونمایی می‌شود، در این کتاب محصولاتی که شاخص‌های اثرگذاری روی زندگی مردم را دارا هستند معرفی می‌شوند.»

دکتر نمازی می‌افزاید: «نگاه ما به محصولات نانویی از نقطه نظر اثرگذاری روی زندگی مردم، نگاهی کیفی است اما تلاش داریم که به جزئیات بیشتر این اثرگذاری بپردازیم، در واقع ما باید به صورت کمّی نیز مشخص کنیم که محصولات نانویی چقدر روی زندگی مردم تاثیرگذار بوده‌اند برای مثال بدانیم که یک محصولات نانویی چقدر موجب کاهش آلودگی هوا شده یا چقدر در ارتقاء کیفیت آب آشامیدنی موثر بوده است.»

به اعتقاد وی باید برای درک بهتر تاثیر فناوری‌نانو از نظرات مردم نیز استفاده کرد، از این روی ستاد توسعه فناوری‌نانو برنامه ویژه‌ای برای بازخوردگیری از مخاطبان نمایشگاه تدارک دیده است که این نظرسنجی در فضای اختصاصی در نمایشگاه انجام می‌شود. هدف از این کار نشان دادن درک بهتر نظر مردم نسبت به نمایشگاه و فناوری‌نانو است تا در قدم بعد نظر مردم در رسانه‌ها منعکس شده و در سیاست‌گذاری‌ها استفاده شود.

دکتر نمازی معتقد است که مسئله بنگاه‌ها مسئله مردم نیز هست اما برخی مسائل شاید بدون کمک و دخالت دولت مطرح نشود چرا که ممکن است جذابیت مالی یا سرمایه‌گذاری کمتری داشته باشد، از این رو وظیفه دولت شناسایی این مسائل و تلاش برای تسهیل ورود بنگاه‌ها به این مسائل است تا با حل آن‌ها چالش‌های زندگی مردم حل شود. درواقع دولت باید زمین بازی طراحی کند که سودآوری اقتصادی برای شرکت‌ها داشته باشد.

دکتر نمازی توسعه مسئولانه فناوری را موضوعی مهم می‌داند، وی معتقد است که نباید ابتدا فناوری توسعه یابد و بعد برای حل چالش‌های آن اقدام شود بلکه طراحی برنامه‌های توسعه فناوری از ابتدا به گونه‌ای باشد که مشکلات و چالش‌های فناوری دیده شده و برای آن راهکار درنظر گرفته شده باشد.