تداوم همکاری ایران در پروژه ایمنی اتحادیه اروپا

تداوم همکاری ایران در پروژه ایمنی اتحادیه اروپا

با آغاز سال دوم پروژه Risk-GONE از برنامه‌های افق ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا، ایران همکاری خود را در این پروژه ادامه می‌دهد.

سال گذشته از جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در پروژه ایمنی اتحادیه اروپا دعوت به عمل آمد و گروه استاندارد و ایمنی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به نمایندگی از ایران و با همکاری مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی تهران همکاری خود را در این پروژه آغاز کرد.

با شروع سال ۲۰۲۰، سال دوم این پروژه آغاز شده و ایران همکاری خود را با ۱۵ کشور اروپایی در این پروژه ادامه می‌دهد. هدف پروژه اعتبارسنجی دستورالعمل‌های مشخصه‌یابی و سم‌شناسی OECD برای نانومواد است.

دکتر سارا احمدی، کارشناس شبکه ایمنی نانو ایران درباره اهداف این پروژه می‌گوید: «در سال اول این پروژه، چند نمونه مرجع و غیرمرجع برای انجام آزمایش‌های مشخصه‌یابی و سم‌شناسی در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی تهران درقالب برنامه Risk-GONE ارسال شد  و در نهایت نتایج این آزمایش‌ها که تقریبا انجام آن‌ها بیش از شش ماه زمان برد، به اتحادیه اروپا داده شد. با شروع سال دوم این پروژه، نمونه‌های جدیدی برای انجام آزمایش ارسال شده است. این نمونه‌ها از شرکت‌های مختلف (سیگما و JRC) با ابعاد متفاوت بوده که باید مشخصه‌یابی و سم‌شناسی این نانومواد نیز انجام شود.»

دکتر احمدی افزود: «در مراحل بعد، قرار است با استفاده از نتایج به‌دست آمده از این آزمایش‌ها، دستورالعمل‌های ویژه‌ای برای استفاده از نانومواد تدوین شده و این دستورالعمل‌ها برای تدوین استانداردهای بین‌المللی مورداستفاده قرار گیرد.»

پروژه Risk-GONE) Risk Governance of NanoTechnology) از برنامه‌های Horizon 2020 اتحادیه اروپا  بوده که با بودجه‌ای ۵ میلیون دلاری از ژانویه سال ۲۰۱۹ آغاز شده است. این پروژه ۴ ساله با همکاری ۲۲ عضو در حال انجام بوده که به جز ایران، ۱۵ کشور اروپایی در این پروژه مشارکت دارند. ایران در کارگروه ۴ و ۵ پروژه Risk-GONE مشارکت دارد.