تشکیل کارگروهی برای تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و الزامات ایمنی در محیط‌های تولیدی نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو میزبان تنی چند از مدیران اداره بازرسی کار و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بود. هدف از این نشست تشکیل کارگروهی برای تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم جهت رعایت الزامات ایمنی در محیط‌های تولیدی نانو بود.

با توجه به گسترش روزافزون محصولات نانو و افزایش شرکت‌های تولیدکننده این محصولات، ضرورت توجه به رعایت موارد ایمنی در محیط‌های تولیدی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در همین راستا روز دوشنبه ۲۱ بهمن جلسه‌ای با حضور شش نفر از مدیران اداره بازرسی کار و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در محل ستاد نانو برگزار شد.

هدف این جلسه تشکیل گروه مشترک کاری بین ستاد نانو و اداره بازرسی کار جهت تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم جهت رعایت الزامات ایمنی در محیط‌های تولیدی نانو است. در این جلسه دکتر بیت‌الهی ضمن ارائه‌ای از فعالیت‌ها و دستاوردهای ستاد نانو، به اهمیت تشکیل این کارگروه مشترک و  فراهم آوردن شرایط ایمن در محیط‌های تولیدی نانو اشاره کردند.

هریک از حضار در جلسه نیز به موارد همکاری در این کارگروه مانند همکاری‌های بین‌المللی، تدوین استانداردهای مرتبط با ایمنی کار، تدوین برنامه‌های آموزشی لازم برای کارکنان محیط‌های تولیدی کار با نانومواد، استفاده از محصولات نانو در وسایل حفاظت فردی، مشارکت و همکاری در تنظیم آیین‌نامه‌ها و تدوین دستورالعمل‌ها رعایت الزامات ایمنی محیط کار با نانومواد تاکید کردند. در ادامه مهمانان از نمایشگاه محصولات فناوری نانو که در محل ستاد نانو واقع است، بازدید به عمل آوردند.