معرفی برگزیدگان مسابقه کاربردهای فناوری پلاسمای سرد در صنایع و محصولات

معرفی برگزیدگان مسابقه کاربردهای فناوری پلاسمای سرد در صنایع و محصولات

سه برگزیده مسابقه «معرفی کاربردهای فناوری پلاسمای سرد در صنایع و محصولات» معرفی و جایزه ۵ میلیون تومانی به آن‌ها اعطا شد. این مسابقه سال گذشته با هدف شناسایی حوزه‌های نوین کاربردی فناوری پلاسمای سرد برگزار شد.

برگزیدگان مسابقه «معرفی کاربردهای فناوری پلاسمای سرد در صنایع و محصولات» معرفی شدند و به سه نفر برتر جایزه ۵ میلیون تومانی اهدا شد. این مسابقه با همکاری آی‌چلنج (iChallenge) و مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی (آیکن) برگزار شد. نوید مستوفی سرکاری، سارا فتح‌اله و اکبر خدامی نفرات برتر این مسابقه بودند که ایده‌های آن‌ها دراین رقابت به عنوان ایده‌های برگزیده انتخاب شدند.

سال گذشته مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی با همکاری آی‌چلنج با هدف شناسایی حوزه‌های نوین کاربردی فناوری پلاسمای سرد اقدام به برگزاری یک مسابقه ایده‌پردازی کرد. طرح و ایده‌های پیشنهادی شامل یک کاربرد نوین در یک حوزه صنعتی برای دبیرخانه این مسابقه ارسال شد.

یکی از مسائل مهم در این رقابت آن بود که طرح‌های ارسالی به موضوعاتی بپردازند که پیش از این فناوری پلاسما به صورت تجاری به آن‌ها نپرداخته بود. همچنین این طرح‌ها می‌توانست شامل کاربردهای تجاری فناوری پلاسمای سرد باشد به طوری که این کاربردها بتوانند یک چالش مهم را در صنعت حل کنند.

در این رقابت از کلیه شرکت‌های فناور یا دانش‌بنیان، گروه‌های علمی و پژوهشی، اساتید هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان برای ارائه طرح‌ها و ایده‌های خود دعوت به عمل آمد و در نهایت سه طرح به عنوان طرح برگزیده انتخاب و معرفی شد.

این مسابقه در ۲ مرحله برگزار ‌شد به طوری که در آبان‌ماه ۹۸ طرح‌ها و ایده‌ها به دبیرخانه مسابقه در سایت آی‌چلنج ارسال شد و پس از ثبت طرح‌ها، در یک مرحله طرح‌های دریافتی به صورت غیرحضوری مورد ارزیابی اولیه قرار گرفت، سپس طرح/ ایده‌های برگزیده طی یک جلسه با حضور صاحبان طرح‌ها ارائه و داوری شد و سرانجام طرح‌های برگزیده معرفی شدند.

یکی از مزیت‌های این رقابت، امکان اجرایی‌سازی ایده‌ها و طرح‌ها در قالب پروژه همکاری مشترک با مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی است. در واقع این سه طرح برگزیده در صورت تمایل افراد، امکان اجرا و پیاده‌سازی آن در آیکن وجود دارد.