ساخت حسگری برای پیش‌بینی حرکات دست

محققان با استفاده از فیلم‌های لایه نازک حاوی نانوذرات موفق به ساخت حسگری برای رصد حرکات انگشت دست شدند.

کارشناسان، پوست الکترونیکی ساختند که قادر است حرکات پیچیده انسان را با استفاده از فناوری یادگیری عمیق پیشرفته، رمزگشایی کند. این حسگر همانند یک پوست الکترونیکی عمل می‌کند که توسط محققان موسسه علم و فناوری پیشرفته کره‌جنوبی و با همکاری دانشگاه ملی سئول ساخته شده است. در این فناوری از شبکه نرونی عمیق نیز استفاده شده است.

سیستم پوست الکترونیکی که این گروه ساخته است، می‌تواند حرکت دینامیکی بدن انسان را ثبت کند، این حسگر حرکت سریع انگشت را با کمک فناوری یادگیری عمیق ضبط می‌کند. نتایج این پروژه در نشریه Nature Communications به چاپ رسیده است.

این پروژه با همکاری کارشناسان علوم کامپیوتر، مهندسی مکانیک و پژوهشگران بین‌رشته‌ای انجام شده است. سونگ هوانکو در سال‌های گذشته به امید ایجاد حسگرهای کرنشی بسیار حساس، از فیلم‌های حاوی نانوذرات که با استفاده از فناوری لیزر دچار ترک‌های ساختاری شده بودند، استفاده می‌کرد. آن‌ها در ادامه، این فناوری حسگری را با دستکش مجهز به واقعیت مجازی ترکیب کردند و در نهایت ابزاری برای تشخیص حرکت انسان ساخته شد.

به گفته هوانکو این فناوری نیازمند حسگرهای کرنشی متعددی است، به همین دلیل است که از ۵ تا ۱۰ حسگر کرنش برای پیش‌بینی حرکت پیچیده دست استفاده شده است. هر انگشت باید حداقل با یک یا دو حسگر، یکپارچه شود.

چند سال قبل، هوانکو به فکر استفاده از حسگرهای کرنش برای ساخت ابزاری به‌منظور رصد فعالیت‌های انگشتان بود. از سوی دیگر، سونگیو جو نیز در حال ادغام فناوری یادگیری ماشینی و حسگرهای پیچیده بود. همکاری این دو منجر به ساخت ابزاری شد که می‌تواند حرکات انگشتان دست را ثبت کند. سونگیو می‌گوید: «زمانی که همکاری نزدیکی را با هم آغاز کردیم، با ایجاد حسگری که مجهز به یادگیری ماشینی بود توانستیم حرکات پیچیده دست را پیش‌بینی کنیم.»

سونگیو می‌گوید که در صورت استفاده صحیح از الگوهای حرکات پیچیده انسانی با استفاده از یادگیری ماشینی، می‌توان رفتارهای مختلفی که توسط حسگر مشاهده می‌شود را از هم جدا کرد.