تمدید چهارمین فراخوان دوره هشتم نانومچ تا پایان خردادماه

چهارمین فراخوان دوره هشتم برنامه نانومچ تا پایان خردادماه تمدید شد. بنا بر درخواست‌های متعدد متقاضیان جهت تمدید مهلت فراخوان و امکان ثبت طرح در برنامه، این فراخوان که از یکم تا بیستم خردادماه برنامه‌ریزی شده بود، تا پایان ماه جاری ادامه خواهد یافت.

نانومچ، برنامه‌ای جهت تسهیل فرایند تجاری‌سازی ایده‌ها و طرح‌های نانویی است و شرط اولیه حضور در آن، دارا بودن یک نمونه اولیه از طرح مذکور است. طرح‌های دریافتی، از چهار جنبه «معیارهای فنی»، «معیار نو بودن»، «معیار نانویی بودن» و «معیار تجاری» موردارزیابی قرار گرفته که البته در صورت احراز شرایط در ارزیابی‌های اولیه و حضور در جلسه مصاحبه حضوری، موارد مرتبط با تعامل و انگیزه تیمی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

گفتنی است که هشتمین دوره برنامه نانومچ، از مهرماه سال جاری آغاز شده و تاکنون سه مرحله فراخوان برگزار شده است. فراخوان سوم که از تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه سال گذشته آغاز و تا ۱۵ اسفندماه ادامه داشت، تحت تأثیر شیوع ویروس کووید-۱۹ قرار گرفت و بسیاری از مخاطبان، با محدودیت‌هایی در دسترسی به اطلاعات و مستندات لازم برای ثبت طرح مواجه شدند. در همین راستا، نانومچ تصمیم به برگزاری یک مرحله فراخوان جدید گرفته که از ابتدای خردادماه، لغایت بیستم این ماه ادامه یافت و بنابر درخواست‌های دریافتی، تا پایان خردادماه تمدید شد.

معیارهای ارزیابی طرح در برنامه طرح‌های نوآورانه

معیار فنی

 • بررسی سیر پژوهشی و تست‌های مرتبط
 • اعتبارسنجی نتایج ارائه شده
 • بررسی تستهای کارایی
 • بازدید از آزمایشگاه/ پایلوت/ خط تولید نمونه/ محصول تولید شده

  معیار نو بودن

 • بررسی نوآوری طرح در داخل کشور و در سطح بینالمللی
 • مقایسه جنبه نوآورانه طرح با آخرین ایده‌های مطرح در حوزه صنعتی مشابه

معیار نانویی بودن

بر اساس تعریف استاندارد بین‌المللی ISO-TS 18110: 2015 و استاندارد ملی ۱۲۰۹۸«فناوری‌نانو – واژه‌ها، اصطلاحات و تعاریف اصلی» محصول فناوری‌نانو، محصولی است که کارکرد یا ویژگی آن مبتنی بر فناوری‌نانو بوده یا با فناوری‌نانو بهبود یافته باشد. محصولاتی که سه شرط زیر را دارا باشند، محصول فناوری‌نانو نامیده می‌شوند:

 1. از فناوری‌نانو و دانسته‌های علمی نانومقیاس (۱۰۰-۱نانومتر) استفاده‌شده باشد،
 2. کارکرد یا ویژگی محصول با فناوری‌نانو بهبود یافته باشد،
 3. فرایند تولید محصول مهندسی باشد.

تولیدکنندگان محصولات فناوری‌نانو باید حداقل آزمون‌های مشخص‌کننده جنس و اندازه جزء نانومتری و هم‌چنین آزمون‌های کارایی محصول نسبت به نمونه غیر نانومتری را به‌منظور انطباق محصول با سه شرط بالا، ارائه نمایند.

   معیار تجاری

 • توسعه و بهینه‌سازی محصول برای کاربرد صنعتی مشخص
 • امکان تامین مواد اولیه در داخل کشور
 • امکان تولید صنعتی محصول
 • بررسی رقبای داخلی و خارجی
 • بررسی قیمت تمام شده محصول و رقابتپذیری آن در بازار
 • حجم بازار موجود و یا پتانسیل آتی بازار
 • مزیت رقابتی محصول در مقایسه با محصولات مشابه

معیار تعامل و انگیزه

این معیار صرفا برای طرحهایی در نظر گرفته میشود که پس از ارزیابی اولیه به جلسه مصاحبه حضوری دعوت میشوند.

 • میزان علاقه متقاضی به پیشرفت کار
 • برنامه متقاضی برای تجاری کردن طرح
 • تیم بودن یا پتانسیل تیم شدن
 • تعامل و مشارکت متقاضی در پیشبرد کار
 • اهمیت و اولویت تجاریسازی طرح برای متقاضی

عدم حضور در سایر قسمت‌های ستاد نانو

طرح‌هایی که در برنامه نانومچ موردحمایت قرار می‌گیرند، نباید به‌طور همزمان و موازی در بخش‌های دیگر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو جاری و موردحمایت باشند. در صورتی که فناور در سایر بخش‌ها مورد حمایت باشد، امکان ورود به برنامه را ندارد اما چنانچه از سایر بخش‌ها ارجاع داده شده باشد، پس از بررسی عوامل مختلف، امکان ورود به برنامه را دارند.

برای ثبت نام به اینجا مراجعه کنید.