آغاز تدوین دو استاندارد جدید در زمینه اندازه‌گیری شکل، ابعاد و سمیت نانومواد

سومین کمیته برنامه‌ریزی استانداردهای فناوری نانو در سال ۹۹، روز چهارشنبه ۵ شهریور از سوی سازمان ملی استاندارد ایران و با حضور نمایندگان ستاد فناوری نانو به‌صورت مجازی برگزار شد. در این کمیته ۴ عنوان استاندارد پیشنهاد شده مطرح شد که پس از بحث و بررسی، ۲ عنوان استاندارد تصویب و تدوین آن‌ها رسماً آغاز شد.

یکی از استانداردهای پذیرفته شده در زمینه اندازه‌گیری نانوذرات و با عنوان «فناوری نانو – اندازه‌گیری‌های توزیع شکل و اندازه ذره با استفاده از میکروسکوپی الکترونی عبوری» است. برای تدوین آن از استاندارد بین‌المللی ایزو انتشار یافته در سال ۲۰۲۰، به شماره ۲۱۳۶۳ استفاده خواهد شد.

استاندارد دیگر، یک روش آزمون برای سمیت‌سنجی نانومواد با عنوان «فناوری نانو – ارزیابی سمیت نانوماده با استفاده از جنین ماهی زبرای بدون کوریون» است. منبع این استاندارد نیز یک استاندارد بین‌المللی ایزو انتشار یافته در سال ۲۰۲۰ و به شماره ۲۲۰۸۲ است.

لازم به ذکر است که طبق رویه سازمان ملی استاندارد برای آغاز تدوین یک استاندارد ملی، عنوان و دبیر آن توسط سازمان ملی استاندارد تأیید و تصویب می‌شود. این کار در یک کمیته تخصصی با عنوان «کمیته برنامه‌ریزی» انجام می‌شود که اعضای آن شامل: کارشناسان و مدیرانی از سازمان ملی استاندارد، نمایندگان کمیته فنی متناظر مرتبط، کارشناسان فنی و تخصصی مرتبط با موضوع استاندارد هستند. تصویب عنوان هر استاندارد بر اساس شاخص‌هایی از قیبل: نیازمندی‌های جامعه علمی و صنعتی کشور، ظرفیت‌های فنی و اقتصادی کشور، وجود منابع علمی و پژوهشی معتبر برای استاندارد، ارتباط تخصص و سابقه دبیر با موضوع استاندارد و… انجام می‌شود.