اولین جلسه کمیته تخصصی نشان نانو برگزار شد

اولین جلسه کمیته تخصصی نشان نانو با حضور اعضای کمیته شامل نمایندگانی از سازمان ملی استاندارد و ستاد توسعه فناوری نانو در روز چهارشنبه ۱۹ شهریور برگزار شد. هدف از تشکیل این جلسه، انجام هماهنگی نهایی بین اعضای کمیته در خصوص برنامه اجرایی اعطای مجوز نشان نانو بود. 

در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده و فعالیت‌های در حال انجام به‌همراه مشخصات محصولات و شرکت‌های متقاضی دریافت مجوز استفاده از نشان نانو به حاضران ارائه شد. همچنین فرایند کاری کمیته تخصصی نشان نانو برای اعضا شرح داده شد و شیوه برچسب‌زنی و نشانه‌گذاری نشان نانو بر روی محصولات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لازم به‌ذکر است کمیته تخصصی نشان نانو توسط ستاد توسعه فناوری نانو تشکیل می‌شود. طبق دستورالعمل اعطای مجوز استفاده از نشان نانو که توسط سازمان ملی استاندارد به تصویب رسیده است، این کمیته مرجع فنی و تخصصی ارزیابی محصولات فناوری نانو است و وظیفه ارزیابی فنی و تخصصی مستندات و شرایط احراز فعالیت واحدهای تولیدی این محصولات برای دریافت مجوز استفاده از نشان نانو را بر عهده دارد. در فرایند اعطای مجوز استفاده از نشان نانو، درخواست‌های واحدهای تولیدی متقاضی پس از تأیید در کمیته تخصصی، جهت صدور مجوز استفاده از نشان نانو به سازمان ملی استاندارد ارسال می‌شود.