نتایج مثبت اثر نانوذرات طلا روی بیماری پارکینسون و MS

شرکت سلین نتایج حاصل از کارآزمایی بالینی روی داروی حاوی نانوذرات طلا برای کمک به درمان بیماری پارکینسون و MS را منتشر کرد.

شرکت سلین ‌نانومدیسین (Clene Nanomedicine) نتایج اولیه مطالعات REPAIR-MS و REPAIR-PD را منتشر کرد. نتایج اولیه، حاوی شواهد بالینی از اثرات CNM-Au8 روی بیماری‌های ام‌اس و پارکینسون است.

سلین ‌نانومدیسین یک شرکت زیست‌دارویی در مرحله کارآزمایی بالینی است که روی فاز دوم آزمون بالینی REPAIR-MS  وREPAIR-PD  روی داروی CNM-Au8 کار می‌کند.

CNM-Au8 یک سوسپانسیون آبی حاوی نانوبلورهای طلا است که برای پشتیبانی از واکنش‌های زیستی درون سلولی به‌صورت کاتالیست عمل می‌کند. در این سوسپانسیون از نانوذرات طلا استفاده شده که درون محلول بافر بی‌کربنات سدیم قرار دارد.

نتایج اولیه آزمون‌ها حاکی از اثر کاتالیستی این دارو روی بیماران مبتلا به پارکینسون و ام‌اس دارد. این نتایج در قالب مقاله‌ای با عنوان Effects of Nanocatalysis on CNS Bioenergetic Markers in Patients Treated with CNM-Au8: Interim Results from Two Phase 2 31Phosphorous Imaging Studies ارائه شده‌است.

این مطالعات با استفاده از طیف‌سنج رزونانس مغناطیسی با وضوح بالا انجام شده و رهایش دارو در بدن به‌صورت خوراکی انجام شده ‌است که این طیف‌سنج متابولیسم دارو را در بدن بیمار رصد می‌کند. نتایج، نشان‌دهنده بهبود‌های بیوانرژیتیک کاتالیستی در متابولیسم‌هایی نظیر سطوح آدنوزین تری‌فسفات، نیکوتین‌آمیدآدنین دینوکلئوتید و سطح NAD + / NADH در بدن است که این شواهد حاکی از اثر هموستاتیک این نانوذرات بر بیوانرژیتیک مغز بیماران است. پس از اتمام فاز دوم آزمون‌های بالینی، تجزیه و تحلیل کامل انجام خواهد شد.

رابرت گلنزمن، رئیس ارشد پزشکی شرکت سلین می‌گوید: «ما با سوالاتی درباره این دارو روبرو هستیم؛ به‌عنوان مثال، این که از کجا بفهمیم که دارو وارد مغز بیمار شده‌است، به‌ویژه افراد مبتلا به بیماری‌های تخریب اعصاب. بعد از ورود دارو از کجا بفهمیم که اثرات بیوانرژیتیک در بیمار وجود دارد. ما اعتقاد داریم که این داده‌ها شواهد اولیه بالینی برای تایید اثرات مثبت این نانوذرات بر نشانگرهای متابولیکی کلیدی مغز بیماران مبتلا به پارکینسون و ام‌اس را داراست.»

REPAIR-MS و REPAIR-PDیک سری مطالعات گروهی دنباله‌دار است که روی اثرات متابولیسم مغز، ایمنی و دارویی CNM-Au8 در بازه زمانی ۱۵ ساله کار می‌کند.