با سلام یکی از ایرادات عمده برنامه میدون آنستکه بین طراح و خریداریا سرمایه گذار نمیتونه ارتباط برقرار کند پیشنهاد میکنم در صورت امکان شماره تماس اشخاص شرکت کننده در مسابقه در یک صفحه خاص منتشر شود.با تشکر