نانوداروی ضدسرطان حاوی فناوری RNA در مسیر تست‌های بالینی

شرکت سرنائومیکس از تایید برنامه‌های آزمون بالینی این شرکت توسط سازمان غذا و داروی آمریکا خبر داد، آزمون‌هایی که قرار است روی گزینه نانوداروی ضدسرطان سرنائومیکس انجام شود.

سرنائومیکس (Sirnaomics) یک شرکت‌ دارویی است که در حوزه‌ توسعه‌ داروهای مبتنی بر RNAi فعالیت دارد. این شرکت اعلام کرد که برنامه IND سرنائومیکس برای یکی از گزینه‌های دارویی مبتنی بر فناوری siRNA (RNA تداخل کوچک)، به نام STP707 تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) را دریافت کرده است. این داروی ضدسرطان سرنائومیکس حاوی RNA تداخلی (siRNA) برای بیماران با تومورهای جامد پیشرفته بوده و در آن نانوذرات پلی‌پپتیدی (PNP) استفاده شده‌ است.

در این فاز از کارآزمایی بالینی، مطالعه افزایش میزان دوز و مطالعه گسترش دوز برای ارزیابی ایمنی، سطح تحمل و اثرات و فعالیت ضدتومور STP707 که به‌صورت داخل وریدی در افراد با تومورهای جامد پیشرفته / متاستاتیک یا غیرقابل جراحی تجویز می‌شود، انجام می‌شود.

STP707 از مزایای خاصیت بازدارندگی و تحویل هدفمند نانوذره پلی پپتیدی (PNP) استفاده می‌شود که از طریق تجویز سیستمیک به تومورهای جامد و تومورهای متاستاتیک انجام می‌شود. مطالعه اولیه بالینی نشان داده است که خاموشی ژن TGF-β۱ و بیان ژن COX-2 به‌طور هم‌زمان در محیط ریز تومور باعث افزایش نفوذ سلول T فعال می‌شود. یک مطالعه ترکیبی بیشتر با استفاده از یک مدل سرطان کبد موش فعالیت ضد توموری هم‌افزایی بین STP707 و آنتی‌بادی PD-L1 را نشان داد.

پاتریک لو، بنیان‌گذار شرکت سرنائومیکس می‌گوید: «چراغ سبز FDA برای اولین داروی انکولوژی سرنائومیک، STP707، نشان دهنده یک نقطه عطف مهم دیگر برای ماموریت این شرکت در کشف و توسعه درمان‌های جدید siRNA برای نیازهای بالینی برآورده نشده‌ است. انتخاب داروی سرنائومیکس و تحویل هدف دارو درون تومور به موفقیت بالای درمان‌های جدید ضدسرطانی siRNA، که در مطالعات بالینی و پیش بالینی ما تأیید شده‌است، کمک می‌کند.»

این دارو از دو الیگونوکلئوتید siRNA تشکیل شده‌است کهTGF- β ۱ و COX-۲ را هدف قرار می‌دهد و درون نانوذرات به همراه پپتید هیستیدین لیزین کوپلیمر کپسوله شده‌است. هر siRNA به‌صورت منفرد و جداگانه موجب ممانعت از بیان یک نوع ژن شده که برای این کار از فعالیت mRNA جلوگیری می‌کند. ترکیب این دو siRNA باعث نوعی هم‌افزایی شده و در نهایت فاکتورهای فیبروژنیک و التهابی را کاهش می‌دهد. تجزیه و تحلیل مولکولی نشان می‌دهد که اثرات استفاده از این ترکیب در مهار اهداف موفقیت‌آمیز بوده است و می‌توان از این فناوری برای بیماری‌های التهابی و فیبروتیک استفاده کرد.

مایکل مولینو از مدیران این شرکت می‌گوید: «این تأییدیه لحظه بسیار مهم برای شرکت ما است زیرا اکنون می‌توانیم سطح درمانی خود را گسترش دهیم. ما انتظار داریم که طراحی دقیق مطالعه بالینی سبد انکولوژی ما را قادر سازد تا بینش خوبی در مورد تأثیر STP707 بر انواع مختلف تومور جامد بدست آوریم. IND ما که امکان انجام مطالعات غیربالینی با STP707 را فراهم می‌کند دارای مشخصات ایمنی عالی و همچنین اثربخشی بسیار خوبی در انواع مختلف تومور است.»