اعطاء مجوز استفاده از نشان نانو به دو محصول فیلتر هوای خودرو سبک و سنگین بهران فیلتر

با صدور اولین مجوز استفاده از نشان نانو (نانونماد) به دو محصول فیلتر هوای خودرو سبک و سنگین تولیدی شرکت صنعتی بهران فیلتر موافقت شد.

فیلترهای هوای احتراقی خودرو که فیلتر هوای خودرو خوانده می شود وسیله ای است که وظیفه جذب و جداسازی ذرات معلق موجود در هوای تازه ورودی به موتور را بر عهده دارد.  این فیلترها قطعاتی هستند که بر سر راه ورودی هوا به موتور احتراق داخلی خودروها (اعم از سبک، نیمه سنگین و سنگین) برای جلوگیری از ورود حشرات، گرد و غبار و سایر ذرات معلق به قطعات حساس آن قرار می گیرند. هرچه عملکرد فیلتر هوای خودرو بهتر باشد، موجب افزایش راندمان کلی موتور، کاهش مصرف سوخت، افزایش طول عمر موتور و قطعات داخلی خودرو و کاهش انتشار گازهای آلاینده خواهد شد.

شرکت تولیدی و صنعتی بهران فیلتر با بهره گیری از فناوری نانو در تولید فیلتر هوای خورو سبک و سنگین و ایجاد الیاف نانومتری بر سطح فیلتر، توانسته موجب افزایش طول عمر فیلتر و بهبود قابل توجه خواص فیلتراسیون در محدوده ذرات بسیار ریز(زیر یک میکرون) شود.

پس از طی مراحل مختلف بازرسی و ارزیابی دو محصول نام برده جهت دریافت نشان نانو و ارئه مستندات مربوطه، کمیته علائم اداره کل استاندارد خراسان رضوی در تاریخ سوم اسفند ۱۴۰۰، با صدور اولین مجوز استفاده از نشان نانو برای دو محصول فیلتر هوای خودرو سبک و سنگین تولیدی شرکت صنعتی بهران فیلتر، موافقت کرد.

نشان نانو (نانو نماد) به نشانی گفته می‌شود که مجوز استفاده از آن توسط سازمان ملی استاندارد بر اساس فرایندهای مصوب شده، برای استفاده در یک محصول فناوری نانو، به متقاضی داده می‌شود.

امید است اعطای نشان نانو به محصولات حوزه فناوری نانو و ترویج این نشان سبب ارتقای کیفیت محصولات فناوری نانو، بهبود بازار این محصولات،  افزایش اطمینان خاطر و اعتماد مصرف کنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از عنوان فناوری نانو در جامعه شود.