گرافن به مدار خورشید نزدیک می‌شود!

شرکت اپلاید نانولایرز با همکاری محققانی از دانشگاه صنعتی دلفت و پژوهشگرانی از کشور شیلی به دنبال بررسی کاربردهای گرافن در صنعت فضایی است. آنها قصد دارند تا مزیت‌های ادوات گرافنی را در برابر تابش‌های شدید و مخرب فضایی و تحمل دماهای بالا بررسی کنند.

چندی پیش شرکت اسپیس ایکس با موفقیت چهارمین ماموریت حمل و نقل فضایی را از کیپ کاناورال در فلوریدا انجام داد. در نتیجه، تقریباً در دو ماه آینده، آزمایش‌هایی که توسط محققانی از هلند و شیلی طراحی شده، با استفاده از دستگاه‌های آزمایش گرافن تولید شده توسط اپلاید نانولایرز (Applied Nanolayers)، برای اولین بار تأثیر سفر واقعی در فضا و اثر قرار گرفتن در فضا بر دستگاه‌های گرافن رسانا را بررسی خواهند کرد.

متخصصان اپلاید نانولایرز و دانشگاه صنعتی دلفت با هم همکاری می‌کنند تا مشخصات مورد نیاز مواد گرافنی و دستگاه‌های فیزیکی برای صلاحیت پرواز فضایی، را به دست آورند. دستگاه‌هایی که در این آزمایش‌ها به‌دست‌آید مورد بررسی قرار خواهند کرد تا مشخص شود که چگونه اجزای گرافن در برابر ارتعاش، تشعشع و دمای شدید فضا مقاومت می‌کنند و از داده‌های تولید شده برای ارائه داده‌های تایید شده عملکرد گرافن به توسعه‌دهندگان حسگر و آشکارساز برای کمک به طراحی دستگاه استفاده ‌شود. توانایی گرافن برای بهبود حساسیت و دقت حسگرهای مورد استفاده برای ناوبری و مشاهدات نجومی به ویژه برای سفرهای فضایی آینده مهم است.

پاول هگز مدیرعامل شرکت اپلاید نانولایرز گفت: «این اولین بار است که اجزای گرافن ما در فضا آزمایش می‌شوند و ما شیفته عملکرد آنها هستیم. استفاده از گرافن در کاربردهای فضایی بسیار متنوعی پیشنهاد شده است، اما این پروژه به طور خاص بر عملکرد دستگاه‌های گرافنی و توانایی گرافن برای مقاومت در برابر سختی‌های فضا متمرکز است. اکنون که راه‌اندازی طبق برنامه انجام شده است، برای محققان دانشگاه صنعتی دلفت و پژوهشگران شیلی آرزوی موفقیت می‌کنیم زیرا آنها صبورانه منتظر دریافت داده‌های آزمایشی در ماه ژوئن هستند.»

SpaceX Transporter 4 یک مأموریت تخصصی برای مشتریان تجاری و دولتی است که ده‌ها ریزماهواره و نانوماهواره کوچک را با استفاده از برنامه SmallSat Rideshare SpaceX برای رسیدن به SSO (مدار سنکرون خورشید) حمل می‌کند.