مس بهتر از نقره کرونا را از روی سطح حذف می‌کند

محققان به بررسی دو نوع نانولایه مس و نقره روی سطح پرداختند تا اثر آن‌ها را بر کرونا بررسی کنند. نتایج نشان داد که لایه‌های حاوی مس اثربخشی بهتری داشته‌اند.

فلز مس و نقره در اثر خوردگی، یون‌های دارای بار مثبت در محیط آزاد می‌کنند که از چند جهت برای باکتری‌ها مضر هستند و از رشد آن‌ها جلوگیری می‌کنند یا آن‌ها را کاملاً از بین می‌برند. این اثر مدت‌هاست مورد استفاده قرار می‌گیرد، به عنوان مثال در ایمپلنت‌ها پوشش‌هایی با این فلزات برای جلوگیری از عفونت‌های باکتریایی ایجاد می‌شود. ترفندهایی وجود دارد که می توان از آن‌ها برای آزاد کردن یون‌های بیشتر و تشدید این اثر استفاده کرد. به عنوان مثال، تیمی به سرپرستی پروفسور آلفرد لودویگ، از یک سیستم کندوپاش استفاده می‌کند که با آن می‌توان نازک‌ترین لایه‌ها در حد نانوتکه‌های کوچک فلزات را روی یک ماده حامل اعمال کرد. بسته به ترتیب یا کمیتی که در آن فلزات اعمال می‌شود، بافت‌های سطحی مختلفی ایجاد می‌شود. اگر از فلز گران‌بهایی مانند پلاتین نیز استفاده شود، نقره حتی سریعتر خورده می‌شود و یون‌های ضد باکتری بیشتری آزاد می‌کند.

لودویگ با تشریح اصل آند قربانی می‌گوید: «در حضور یک فلز نجیب‌تر، فلز فعال‌تر خود را فدا می‌کند. اثربخشی چنین سیستم‌های آند قربانی علیه باکتری‌ها قبلاً چندین بار توسط تیم تحقیقاتی به سرپرستی پروفسور مانفرد کولر و دکتر مارینا بریش نشان داده و منتشر شده است.

با این حال، اینکه آیا ویروس‌ها نیز می توانند از این طریق از بین بروند، هنوز به طور دقیق بررسی نشده است. استفانی فاندر، ویروس شناس، می‌گوید: «به همین دلیل است که ما خواص ضد ویروسی سطوح پوشیده شده با مس یا نقره و همچنین آندهای قربانی بر پایه نقره مختلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم و همچنین ترکیبات مس و نقره را با توجه به اثرات هم افزایی احتمالی بررسی کردیم.»

این تیم کارایی این سطوح را در برابر باکتری‌ها با اثربخشی در برابر ویروس‌ها مقایسه کردند. بریش در مورد تأثیر این سطوح بر روی استافیلوکوکوس اورئوس می‌گوید: «سطوح با اثر آند قربانی، به‌ویژه نانو تکه‌های متشکل از نقره و پلاتین و همچنین ترکیبی از نقره و مس، رشد باکتری‌ها را به طور موثر متوقف کردند.»

در مورد ویروس کرونا نتایج متفاوت بود، لایه‌های نازک مس تنها پس از یک ساعت بار ویروسی را به میزان قابل توجهی کاهش دادند. از سوی دیگر، سطوح که در آن نقره با استفاده از کندوپاش روی سطح قرار گرفته بود، اثر خیلی کمی داشت و نانو تکه‌های نقره نیز بر ویروس تأثیری نداشتند.

استفانی فاندر می‌گوید: «در نتیجه، ما یک اثر ضد ویروسی واضح سطوح پوشش‌داده شده با مس را در برابر ویروس کرونا در عرض یک ساعت نشان دادیم، در حالی که سطوح پوشش‌داده شده با نقره هیچ تأثیری بر ویروس نداشتند.»

نتایج این تحقیق در Scientific Reports منتشر شده است و این تحقیق در مطالعات آتی به منظور شناسایی سایر مواد با وسیع ترین اثر ضد میکروبی ممکن ادامه خواهد شد.