از «همه» پایان‌نامه‌های فناوری‌نانو حمایت می‌کنیم

سید محمد ختمی‌مآب، دبیر کارگروه توسعه سرمایه‌های انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو در حاشیه نمایشگاه نانو گفت که این ستاد از تمامی پایان‌نامه‌های فناوری‌نانو حمایت می‌کند.

ختمی‌مآب گفت: «این حمایت بر اساس روش اجرایی حمایت تشویقی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و دستاوردهای مستخرج، اجرا می‌شود. حمایت تشویقی پایان‌نامه‌ها در سه سطح و در دو مرحله شامل پروپوزال و پایان‌نامه دفاع‌شده است. سطح اول حمایت شامل تمامی پایان‌نامه‌های حوزه فناوری‌نانو می‌شود که برای  پروپوزال‌های دوره کارشناسی ارشد ۲۰ میلیون ریال حمایت نقدی و ۱۰ میلیون ریال حمایت به صورت اعتبار توانمندسازی تعلق می‌گیرد که این رقم برای دوره دکتری به ترتیب ۴۰ میلیون و ۲۰ میلیون ریال خواهد بود. این ارقام به دانشجو پرداخت می‌شود و برای استاد راهنما نیز مبالغ جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است.»

دبیر کارگروه توسعه سرمایه‌های انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو افزود: «زمانی که پایان‌نامه به مرحله دفاع رسید، بعد از دفاع نیز حمایت‌هایی از دانشجو صورت می‌گیرد به این شکل که حمایت سطح یک از دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بعد ازدفاع، ۳۰ میلیون ریال و برای دوره دکتری ۶۰ میلیون ریال خواهد بود. همچنین اعتبار شبکه آزمایشگاهی به استاد راهنما داده می‌شود که این اعتبار برای مقطع کارشناسی ارشد ۱۰ میلیون ریال و برای دکتری ۲۰ میلیون ریال است.»

وی در ادامه افزود: «زمانی که پایان‌نامه به مرحله دستاورد برسد نیز حمایت‌هایی صورت می‌گیرد. برای مثال برای نمونه اولیه محصول به دانشجو ۷۵ میلیون ریال و برای پتنت شدن نیز ۷۵ میلیون ریال به دانشجو تعلق می‌گیرد. برای استاد راهنما نیز برای تولید محصول اولیه و پتنت، برای هر کدام ۲۵ میلیون تعلق می‌گیرد.»

ختمی‌مآب گفت: «تمامی این اعدادی که ذکر شد برای حمایت‌های سطح یک است. زمانی که پایان‌نامه سطح دو باشد یعنی از جمله پایان‌نامه‌های  اولویت‌دار و در بخش صنعتی باشد حمایت‌های سطح یک، ۱٫۵ برابر می‌شود و برای سطح سه، یعنی پایان‌نامه‌هایی با موضوع ویژه و محصول محور، ارقام سطح یک، دو برابر می‌شود.»

مهندس ختمی‌مآب از دانشجویان و اساتید برای بازدید از غرفه کارگروه توسعه سرمایه‌های انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو در طبقه دوم سالن خلیج فارس دعوت کرد. جزئیات مربوط به این حمایت‌ها در غرفه‌ها به علاقه‌مندان و دانش‌پژوهان ارائه می‌شود.