ترکیب لاستیک با سلولز در مقیاس صنعتی انجام شد

جایگزینی مواد پتروشیمی با مواد خام تجدیدپذیر گام مهمی در جهت افزایش پایداری است. تنها در دو سال همکاری فشرده بین Empa و شرکت داتویلر شوایز (Datwyler Schweiz AG) به‌عنوان بخشی از پروژه Innosuisse، فرآیندی با موفقیت توسعه یافت که در آن سلولز و لاستیک با هم ترکیب شدند.

جایگزینی مواد پتروشیمی با مواد خام تجدیدپذیر گام مهمی در جهت افزایش پایداری است. مواد مشتق شده از سلولز گیاهی نامزدهای امیدوارکننده‌ای برای این منظور هستند. آن‌ها تجدید‌پذیر بوده، فراوان هستند و اثرات زیست محیطی کمی دارند. در صنعت لاستیک، سلولز میکروفیبریل شده (MFC) به دلیل سفتی بالا، مورفولوژی فیبرهای آن، چگالی کم و خواص مکانیکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، پتانسیل بالایی برای بهبود خواص ترکیبات لاستیکی وجود دارد.

با این حال، ترکیب سلولز میکروفیبریل شده با لاستیک‌های آبگریز، یک چالش است. داتویلر شوایز به همراه شریک توسعه خود Empa فرآیند صنعتی برای اصلاح سطح سلولز میکروفیبریل شده برای حل این چالش توسعه داده است. آزمایشات اولیه شامل جایگزینی الیاف آرامید پتروشیمی با سلولز میکروفیبریل شده اصلاح شده بود.

نتایج نشان‌دهنده سازگاری خوبی بین پرکننده سلولز میکروفیبریل شده و ماتریس لاستیکی با اثرات تقویت‌کننده قوی است، حتی بهتر از آن‌هایی که با الیاف آرامید مبتنی بر نفت معمولی به دست می‌آیند. توسعه این پرکننده‌های جدید گام مهمی در جهت افزایش پایداری محصولات لاستیکی خواهد بود.

گایگر توماس محقق Empa می‌گوید: «این پروژه نمونه بسیار خوبی است از اینکه چقدر حمایت Innosuisse برای چنین پروژه‌های نوآورانه موفق است، که نه تنها خود شرکت‌ها را از طریق محصولات و فرآیندهای جدید تقویت می‌کنند و از نظر اقتصادی این شرکت‌ها پیشرفت می‌کنند، بلکه در نهایت کل صنعت کشور سوئیس می‌تواند از آن بهره ببرد.»