نانوصفحات اصلاح شده سطحی احیاء فتوکاتالیستی CO2 را بهبود می‌بخشد

قرار دادن مکان‌های فعال روی سطح می‌تواند فعالیت فوتوکاتالیستی مواد را بهبود بخشد. با این حال، ایجاد این سایت‌ها بر روی سطوح فتوکاتالیست تخصصی به دلیل عدم آگاهی از رفتار ساختاری در سطح اتمی چالش برانگیز است. در مقاله‌ای که در مجله Angewandte Chemie International Edition منتشر شده است، تنظیم آسان وجوه خاص روی سطح به کمک فراصوت برای بهبود فعالیت فوتوکاتالیست مبتنی بر بیسموت (Bi) تشریح شده است. عیوب وارد شده بر روی سطح، سایت‌های بسیار واکنش‌پذیر در سطح فوتوکاتالیست و انتقال بار را افزایش می‌دهد و در نتیجه آستانه انرژی برای احیا CO2 را کاهش می‌دهد.

در طی احیا CO2، انرژی الکتریکی دی اکسید کربن را به گونه‌ای فعال‌تر احیا شده، تبدیل می‌کند. احیا CO2 با استفاده از یک فوتوکاتالیست مبتنی بر نیمه هادی به‌طور گسترده برای جذب کربن و ایجاد انرژی سبز استفاده می‌شود. با این حال، مولکول‌های CO2 انعطاف‌پذیری حرارتی و سطوح فوتوکاتالیست غیرفعال را افزایش داده و آستانه انرژی زیادی برای احیا CO2 ایجاد می‌کند.

تغییرات سطحی، مانند عیوب سطح، مولکول‌های منفرد و گروه‌های فعال، می‌توانند انتقال بار و واکنش پذیری را در احیاء CO2 فتوکاتالیستی افزایش دهند. این تغییرات در سطح فوتوکاتالیست، مکان‌های واکنش‌پذیر و ساختار هماهنگی آن‌ها را افزایش می‌دهد و فعالیت و کارایی فوتوکاتالیست را برای تبدیل CO2 افزایش می‌دهد.

علیرغم این مزایای اصلاح سطح، کنترل چگالی نقص سطح در دماهای بالا دشوار است، زیرا ممکن است به راحتی نقص به صورت توده‌ای ایجاد شود و به عنوان مرکز همجوشی عمل کند و اثربخشی جداسازی بار را کاهش دهد.

علاوه بر این، اتم‌های اکسیژن تولید شده از مولکول‌های CO2 پس از انحلال پیوندهای C-O می‌توانند فضای خالی سطحی را ترمیم کنند و پایداری و کارایی فوتوکاتالیست را کاهش دهند.

قرار دادن اتم های فلزی، به ویژه فلزات نجیب، پرهزینه است و منجر به بی ثباتی فوتوکاتالیست می شود. علاوه بر این، پیوند دادن ویژگی‌های ساختاری بر روی فوتوکاتالیست دشوار است، زیرا مولکول‌های آلی اضافه شده اغلب با نور از بین می‌روند و منجر به آلودگی کربن در احیاء CO2 می‌شود. در نتیجه، دانش بیشتری برای مدیریت بهتر فرآیندها برای اصلاح سطح قوی و به خوبی تعریف شده و همچنین افزایش راندمان احیاء CO2 فوتوکاتالیستی مورد نیاز است.

فراصوت یک رویکرد تولیدی جذاب برای رسیدگی به این مشکلات است زیرا می‌توان از آن در شرایط محیطی با استفاده از معرف‌ها برای ایجاد کاویتاسیون استفاده کرد. در نتیجه، اعمال فراصوت ممکن است برای تحقق فرآیندهای احیاء CO2 که در دمای اتاق و فشار اتمسفر چالش برانگیز هستند، استفاده شود.

محققان در این مطالعه نانوصفحات مبتنی بر بیسموت اصلاح‌شده سطحی را به‌عنوان فوتوکاتالیست‌های نوآورانه احیاء CO2 پیشنهاد کردند. این نانوورقه‌ها از طریق یک فرآیند هیدروترمال کنترل‌شده ایجاد شدند و نانوصفحات برای از بین بردن سورفکتانت‌های آلی تمیز شدند.

اصلاح شیمیایی به کمک فراصوت برای تغییر سطح نانوصفحات مبتنی بر مبتنی بر بیسموت استفاده شد. نانوصفحات مبتنی بر بیسموت اصلاح شده با سطح کارایی احیاء CO2 فتوکاتالیستی استثنایی، دوام فوق العاده و تکرارپذیری قابل توجه را در مقایسه با یک فوتوکاتالیست بدون تغییر نشان دادند.