انتشار آیین‌نامه حمایت از دوره‌های آموزشی باشگاه نانو در سال ۱۴۰۱

آیین‌نامه حمایت از دوره‌های آموزشی باشگاه نانو در سال ۱۴۰۱ منتشر شد. در این آیین‌نامه جزئیات مربوط به دریافت حمایت‌های تشویقی در بخش آموزش درج شده است.

نهادهای ترویجی همکار باشگاه نانو و مدرسان عضو شبکه مدرسان ستاد ویژه توسعه فناوری نانو امکان برگزاری دوره‌های آموزشی نانو برای دانش‌آموزان، دبیران و کارشناسان شبکه آزمایشگاهی توانا و برخورداری از حمایت‌های مالی آن را دارا هستند.

سمینارهای ترویجی فناوری نانو، دوره‏‌های آمادگی المپیاد نانو، دوره‌های جامع آموزش فناوری نانو برای دانش‌آموزان و دبیران و کارگاه‌های آموزشی شبکه آزمایشگاهی توانا در دو قالب حضوری و آنلاین شامل حمایت‏‌های این آیین‌نامه می‌شوند. لازم به ذکر است هر استان می‌تواند برای حداکثر ۵۰۰ دانش آموز سمینار ترویجی حمایتی مطابق با این آیین‌نامه برگزار نماید.

محتوا و سرفصل‌های مطالبی که باید در هر دوره تدریس شود، شرایط مدرسین، مدت زمان برگزاری و تعداد شرکت‌کنندگان در هر برنامه به طور مجزا در این آیین‌نامه بیان شده است.

گفتنی است، در رویدادهای آنلاین، نهاد ترویجی می‌تواند با برگزاری آزمون پایان ‌دوره برای شرکت‏‌کنندگان در سایت باشگاه نانو، نسبت به ارائه گواهی پایان‌ دوره با امضای مدیر باشگاه نانو اقدام کند.

شرایط برخورداری دوره‌ها از حمایت مالی و میزان این حمایت‌ها از هر دوره به صورت کامل در آیین‌نامه آمده است و لازم به ذکر است، مستندات برگزاری دوره‌های آموزشی جهت دریافت حمایت‌ها می‌بایست از طریق سایت باشگاه نانو ارسال گردد. پس از برگزاری کارگاه و ارزیابی مستندات دریافتی، مبلغ حمایت تعیین و به حساب اعلام شده توسط مجری دوره واریز می‌گردد.

فایل آیین‌نامه حمایت از دوره‌های آموزشی باشگاه نانو را از اینجا دریافت نمایید.