ثبت پتنتی برای هدف قرار دادن جهش ژنی که هر سال ۱ میلیون‌ نفر را می‌کُشد

آلتامیرا تراپیوتیکس (Altamira Therapeutics) به دنبال ثبت اختراع موقت برای فناوری نانوذرات الیگوفور (OligoPhore) است، فناوری که در آن جهش‌های مختلف KRAS برای درمان سرطان هدف قرار می‌گیرد.

توانایی آلتامیرا تراپیوتیکس در هدف قرار دادن جهش‌های مختلف KRAS با یک توالی siRNA، تطبیق‌پذیری و پتانسیل درمانی RNA را در مقایسه با رویکردهای دیگر نشان می‌دهد. تحلیلگران بازار مهارکننده‌های KRAS را بیش از ۴ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۹ پیش‌بینی می‌کنند.

آلتامیرا تراپیوتیکس، شرکتی که در حال توسعه روش درمانی مبتنی بر RNA است اعلام کرد که یک درخواست حق ثبت اختراع را به دفتر ثبت اختراعات آمریکا (USPTO) ارائه داده است تا پوشش گسترده‌ای از جهش‌های مختلف KRAS را در درمان سرطان انسان فراهم کند. این کار با نانوذرات شامل پلت فرم Oligophore ™ این شرکت و یک دنباله siRNA انجام می‌شود.

در این پتنت، ترکیبات نانوذرات جدید مبتنی بر الیگوفور تشریح شده است، در واقع پلت فرم تحویل الیگونوکلئوتید مبتنی بر الیگوفور، با یک توالی siRNA (اسید ریبونوکلئیک کوچک تداخل دهنده) که برای خاموش کردن کراس طراحی شده است. در مقابل مهار کننده‌های مولکول کوچک، که برای مهار KRAS در یک جهش خاص طراحی شده‌اند، این رویکرد جدید شرکت آلتامیرا تراپیوتیک، چند ظرفیتی است، به این معنا که امکان خاموش کردن KRAS های حامل فراوان‌ترین جهش‌ها برای این انکوژن را فراهم می‌کند.

ژن KRAS پروتئین RAS را رمزگشایی می‌کند که مانند “سوئیچ روشن / خاموش” برای رشد سلول، بلوغ، مهاجرت و مرگ عمل می‌کند. از طریق جهش‌، پروتئین‌های RAS می‌توانند به طور مداوم فعال شوند و باعث تکثیر و گسترش سلول‌های سرطانی در بدن شوند.

طبق اعلام انجمن سرطان آمریکا، تقریباً ۱۵۰،۰۰۰ مورد جدید تومورهای دارای جهش KRAS در این کشور به تنهایی فقط در سه نوع تومور در هر سال تشخیص داده می‌شوند. تخمین زده می‌شود که جهش در KRAS به تنهایی تقریباً یک میلیون کشته در سال در سراسر جهان را به خود اختصاص می‌دهد.

الیگوفور یک پلتفرم همه کاره است که برای فعال کردن ایمن و مؤثر الیگونوکلئوتیدها مانند siRNA (اسید کوچک ریبونوکلئیک تداخل کوچک) به سلول‌های هدف، با استفاده از مدیریت سیستمیک یا محلی طراحی شده است.