فایزر و بیونتک برای نقض پتنت در تولید واکسن ضدکرونا متهم شدند

شرکت آربوتوس (Arbutus) و جنوانت (Genevant)، فایزر و بیونتک را برای نقض پتنت فناوری نانوذرات لیپیدی در توسعه واکسن ضدکرونا حاوی mRNA خود متهم کرده است. سال گذشته نیز شرکت مادرنا از فایزر و بیونتک برای نقض حق پتنت مربوط به فناوری نانوذرات لیپیدی شکایت کرد. آنیلام فارماکیوتیکالز (Alnylam Pharmaceuticals) هم علیه شرکت‌های فایزر و مادرنا برای همین فناوری شکایت کرده است.

در حالی که فایزر (Pfizer) و بیونتک (BioNTech)، واکسن خود را با سرعت بی‌سابقه‌ای در تاریخ پزشکی تولید و توزیع کردند، شاکیان در دادخواستی اعلام نمودند که بدون فناوری اختراع شده توسط دانشمندان آربوتوس، تولید و عرضه این واکسن امکان‌پذیر نبوده است.

این شرکت‌ها به دنبال نقض حق استفاده از پنج پتنت مربوط به ترکیب، تولید، تحویل و استفاده از ذرات لیپیدی اسید نوکلئیک هستند. این خبر بیش از یک سال پس از آن منتشر می‌شود که شاکیان ادعاهای مشابهی علیه مادرنا (Moderna) در دادگاه فدرال دلاور ارائه دادند.

از آنجا که mRNA  بزرگ و ناپایدار است، در حال حاضر واکسن‌های کرونا در حباب‌هایی از جنس چربی به نام نانوذرات لیپیدی قرار داده می‌شوند تا از mRNA در برابر عوامل محیطی محافظت کند.

در این شکایت آمده است: «قبل از اینکه شرکت‌های فایزر و بیونتک برای تولید واکسن اقدام کنند، دانشمندان آربوتوس با چالش‌های تولید روبرو شدند و LNP برای محافظت RNA از شرایط سخت توسعه دادند، شرایطی که به RNA آسیب می‌رساند و این LNP بود که از آن محافظت می‌کند. این دو شرکت بدون پرداخت هزینه، از این فناوری استفاده کردند.»

این دادخواست یکی از نبردهای قضائی بر سر مالکیت معنوی واکسن ضدکرونا را نشان می‌دهد. مارس گذشته، فایزر و بیونتک دادخواستی علیه شرکت آربوتوس و جنوانت پر کرده و اظهار داشتند که این دو شرکت در موفقیت واکسن ضد کرونای آن‌ها کاری انجام نداده‌اند.

در همین حال، قاضی فدرال دلاور میچل گلدبرگ در ماه مارس از رسیدگی به پرونده آربوتوس علیه مادرنا خودداری کرد. فایزر و بیونتک نیز در دادگاه با علیه مادرنا در حال جنگ هستند.