همکاری صنعتی برای توسعه نانودارویی که بافت قلب را بازسازی می‌کند

آلتامیرا تراپیوتیکس (Altamira Therapeutics) با همکاری شرکت هکت تراپیوتیکس (Heqet Therapeutics) روی توسعه نانوذرات حاوی RNA کار می‌کنند که قرار است به بازسازی سلول‌های قلبی کمک کند.

هکت تراپیوتیکس نانوذرات را بر اساس پلتفرم تحویل الیگوفور آلتامیرا برای بازسازی بافت قلب آسیب دیده آزمایش می‌کند. به توسعه و تجاری سازی فناوری تحویل برای اهداف فراتر از کبد می‌پردازد. این شرکت اعلام کرد که با هکت تراپیوتیکس به توافق رسیده است. هکت تراپیوتیکس قرار است از پلت فرم تحویل اختصاصی الیگوفور آلتامیرا تراپیوتیکس استفاده کند.

لازم به ذکر است که هکت تراپیوتیکس مستقر در تورین، ایتالیا ، شرکتی است که از کالج کینگ لندن اسپین‌آف شده است. این شرکت در حال ایجاد داروهای ژنتیکی پیشگامانه برای معکوس کردن آسیب بیماری قلبی است.

طبق شرایط این توافق نامه، هکت تراپیوتیکس نانوذرات را بر اساس پلتفرم تحویل الیگوفور آلتامیرا آزمایش می‌کند. این نانوذرات حاوی RNA های غیر کد کننده (NCRNA) بوده که برای بازسازی بافت قلب آسیب دیده استفاده می‌شود.

™ SemaPhore یک پلتفرم همه کاره برای تحویل ایمن و مؤثر mRNA به سلول‌های هدف است. این فناوری مبتنی بر یک پپتید با ۲۱ اسیدآمینه است که می‌تواند هر نوع RNA را در خود نگه دارد. این نانوذرات دارای اندازه، بار و سایر ویژگی‌های فیزیکی است که به آن اجازه می‌دهد تا از رهایش دارو در کبد فرار کند و در نتیجه برای رسیدن به سایر بافت‌های هدف نسبت به کبد کارایی بالایی داشته باشد. Semaphore از تخریب RNA در گردش خون محافظت می‌کند و امکان جذب سریع سلولی را فراهم می‌کند، در حالی که امکان فرار اندوزومی نوکلئوتید وابسته به pH و رهایش سیتوپلاسمی را فراهم می‌کند. تحویل مؤثر mRNA و نتایج درمانی مثبت در مدل‌های مختلف موش مبتلا به آرتروز، آترواسکلروز، آنوریسم آئورت و سرطان نشان داده شده است.

پس از نتیجه گیری موفقیت آمیز از آزمایشات، هکت تراپیوتیکس تحت شرایط خاص این گزینه را برای مذاکره با آلتامیرا تراپیوتیکس برای مجوز استفاده از فناوری شرکت و مالکیت معنوی برای تبدیل یافته‌های خود به روش درمانی برای بازسازی قلبی خواهد داشت. نانوذرات ™ SemaPhore ضمن حل برخی از موضوعات ذاتی مشاهده شده با نانوذرات لیپیدی، قابلیت تحمل مطلوب دارند برای مثال تحویل محموله در فضای خارج از کبد، کمک به جذب سلولی بیشتر و همچنین انتشار آندوزومی از جمله ویژگی‌های این فناوری جدید است. علاوه بر این، ™ SemaPhore قادر به محافظت از محموله RNA خود در برابر تخریب بدون ایجاد پاسخ ایمنی است.