همکاری با ناسا برای توسعه فضاپیمایی با ماموریت کاوش قمر مشتری

شرکت توسعه مواد پیشرفته (Advanced Material Development) اعلام کرد با آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا (JPL) قرارداد دیگری امضا کرده است. فناوری جذب رادار شرکت توسعه مواد پیشرفته اکنون توسط این شرکت در پانل‌های ناسا گنجانیده شده است و توسط آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا در طول تست سازگاری الکترومغناطیسی سطح سیستم برای فضاپیمای Clipper Europa در اواخر سال جاری استفاده خواهد شد.

فضاپیمای Clipper Europa ده‌ها پرواز نزدیک از ماه اروپا مشتری را انجام می‌دهد و اندازه‌گیری‌های مفصلی را از ابزارهای مختلف از جمله ابزار رادار جمع می‌کند تا بررسی کند که آیا این ماه می تواند شرایط مناسب برای زندگی را داشته باشد. هدف اصلی Europa Clipper تعیین این موضوع است که آیا مکان‌هایی زیر سطح اروپا وجود دارد که بتواند از زندگی پشتیبانی کند.

ریچارد لی، مدیر ارشد تجاری شرکت توسعه مواد پیشرفته، با اظهار نظر در مورد این همکاری، گفت: «انجام اقدامات بعدی با آزمایشگاه پیشرانه جت ناسا در برنامه فضایی اروپا بسیار هیجان‌انگیز است. نکته مهم این است که این یک گام بزرگ است که به دنبال یک مرحله آزمایش موفقیت‌آمیز اولیه شرکت توسعه مواد پیشرفته اکنون محصول آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا را تولید می‌کند. شرکت توسعه مواد پیشرفته این اقدامات را تأیید عمده اثربخشی راه‌حل‌های ما در منطقه جذب و بازتاب رادار می‌داند.»

JPL یک آزمایشگاه تحقیق و توسعه است که توسط ناسا تأمین مالی شده و توسط انستیتوی فناوری کالیفرنیا اداره می‌شود. چندی پیش شرکت توسعه مواد پیشرفته به‌منظور توسعه فناوری و ساخت فیلم‌های محافظ برای استفاده در عینک محافظ، قراردادی را با اداره پشتیبانی فنی جنگ‌های نامنظم به امضا رساند. این شرکت در حال حاضر چندین رهیافت منحصر به فرد مبتنی بر فناوری‌‌ نانو را توسعه داده است که از آن جمله می‌توان به RFID پایدار و حسگرهای قابل انعطاف / قابل کشش با استفاده از جوهرهای رسانا اشاره کرد. جوهرهای نانوذرات شرکت توسعه مواد پیشرفته می‌توانند به‌طور ایمن به لایه‌های مختلف متصل شوند و به آن‌ها امکان کشش و خم شدن را دهند در حالی که مقاومت مکانیکی و الکتریکی را در محیط‌های سخت حفظ می‌کنند.