واکسن ضدکرونا حاوی نانوذرات خودآرا تولید شد

با فاز سوم آزمایش روی واکسن ضدکرونا حاوی پروتئین‌های نوترکیبی و نانوذرات خودآرا، تجاری‌سازی این واکسن وارد مرحله تازه‌ای شده است.

گسترش سریع ویروس کرونا منجر به همه گیر کرونا در جهان شد. چندین واکسن برای مقابله با این بیماری ساخته شده است. اما توسعه واکسن‌های جدید همچنان ادامه دارد.

GBP510 یک واکسن پروتئین نوترکیب بوده که حاوی اجزای نانوذرات خود مونتاژ شونده است. این واکسن دامنه‌های اتصال‌دهنده گیرنده سنبله ویروس کرونا (RBDS) را ایجاد می‌کند. این پروتئین به صورت کمکی با AS03 (به صورتGBP510/AS03)  استفاده شده و موجب تقویت سیستم ایمنی می‌شود.

برخی از واکسن‌های کرونای فعلی نیاز به سرمایش دارند. GBP510/AS03 می‌تواند بر این محدودیت غلبه کند زیرا می‌تواند در دمای معمولی یخچال بین ۲ درجه و ۸ درجه سانتی‌گراد ذخیره شود.

مطالعه فاز ۱/۲ نشان داد که GBP510/AS03 بسیار ایمن بوده و در بین بزرگسالان سالم بین ۱۹ تا ۸۵ سال تحمل می‌شود. با این حال، این مطالعه سطح آستانه همبستگی ایمنی محافظت را بر اساس سطح آنتی‌بادی تعیین نکرد.

مطالعه فاز ۳ با هدف ارزیابی ایمنی و اثربخشی GBP510/AS03 در برابر عفونت ویروس کرونا انجام شد. اثربخشی این واکسن بر اساس آنتی‌بادی خنثی‌کننده در برابر سویه D614G ویروس کرونا تعیین شد.

مطالعه بالینی کنترل شده و تصادفی در ۳۸ سایت در شش کشور از جمله تایلند، کره جنوبی، اوکراین، نیوزیلند، فیلیپین و ویتنام انجام شد.

در گروه ۱ ، ۱،۸۸۷ شرکت‌کننده حداقل یک دوز از واکسن‌های این مطالعه، یعنی Chadox1-S یا GBP510/AS03 را دریافت کردند. ۱،۲۵۹ نفر در گروه GBP510/AS03 حضور داشتند، در حالی که ۶۲۸ نفر در گروه Chadox1-S بودند. پس از دوز اول، ۸۷۷ نفر از گروه GBP510/AS03 و ۴۴۱ از گروه Chadox1-S پس از فاصله ۱ ماهه از اولین دوز واکسن، دوز دوم واکسن را دریافت کردند.

مصونیت بلند مدت پس از شش ماه در ۶۰۴ شرکت‌کننده در GBP510/AS03 و ۳۱۰ شرکت‌کننده در گروه Chadox1-S مشاهده شد.

مطالعه حاضر نشان داد که پاسخ‌های ایمنی پس از دو دوز واکسن GBP510/AS03 در بزرگسالان به‌طور قابل توجهی بیشتر از دوزهای مشابه واکسیناسیون Chadox1-S بود.

در مقایسه باChadox-1s ،GBP510/AS03 پاسخ‌های آنتی‌بادی خنثی‌کننده بالاتر را در برابر انواع دلتا و اومیکرون ایجاد کرد. آزمون خنثی‌سازی کاهش تمرکز (FRNT) نشان‌دهنده اثربخشی بالاتر GBP510/AS03 در هر دو گروه مطالعه بود.