تاکید بر اجرای کامل و دقیق سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو

دکتر رجبعلی برزویی دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور در ستاد نانو در جریان آخرین وضعیت پیشرفت نانو و برنامه‌های در حال اجرا در چارچوب سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو قرار گرفت.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر رجبعلی برزویی دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور در ستاد نانو در جریان آخرین وضعیت پیشرفت نانو و برنامه‌های در حال اجرا در چارچوب سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو که سال پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد، قرار گرفت.

دکتر برزویی در این جلسه، ضمن تقدیر از برنامه‌های اجرا شده و دستاوردهای کسب شده محققان و فناوران کشور، بر اجرای کامل و دقیق سند مصوب شورا تاکید داشت و آمادگی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای حمایت همه جانبه و رفع موانع و چالش‌های پیش روی اجرا این سند، اعلام کرد.

وی بر برنامه‌ریزی و جذب منابع مالی لازم برای مأموریت توسعه فناوری‌های میکرو که در مصوبه اخیر به ستاد نانو واگذار شده است تأکید کرد.

در ادامه دکتر احمدوند دبیر ستاد نانو به ارائه آخرین وضعیت شاخص‌های توسعه فناوری نانو در کشور پرداخت.

همچنین در این جلسه برنامه‌های در حال اجرای ستاد نانو در حوزه‌های مختلف تشریح شد و فرصت‌های موجود، موانع و چالش‌های تحقق اهداف سند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان، دکتر برزویی از نمایشگاه دائمی محصولات و دستاوردهای نانو کشور بازدید کرد و از نزدیک در جریان فناوری‌های تجاری شده و محصولات وارد شده به بازار قرار گرفت.